Category Archives

  Porady

 • All
 • smog w polsce, dym z komina Benzopiren – składnik smogu, co warto wiedzieć?

  Nazywany często „cichym zabójcą” benzopiren jest jednym z najgroźniejszych składników smogu. Niewidoczne gołym okiem cząsteczki powstają podczas niecałkowitego spalania węglowodorów.

  Benzopiren (benzo(a)piren) występuje w otaczającym nas powietrzu, wnika do gleby, a dzięki płaskiej strukturze jest w stanie ulokować się pomiędzy poszczególnymi zasadami azotowymi naszego DNA. Może to prowadzić do zaburzeń w replikacji, a w konsekwencji do powstawania zmian nowotworowych.

  Z poniższego artykułu dowiesz się czym dokładnie jest benzopiren, skąd bierze się w powietrzu, jaki ma wpływ na nasze zdrowie i jak się przed nim bronić?

  1. Co to jest benzopiren?
  2. Benzopiren – śmiertelny wróg
  2.1 Benzopiren – wpływ na zdrowie
  3. Benzopiren – jak powstaje?
  4. Przyczyny występowania benzopirenu w powietrzu w Polsce
  5. Poziom benzopirenu w Polsce
  6. Jak bronić się przed benzopirenem?

  Co to jest benzopiren?

  Występujące w powietrzu pod dwiema postaciami, benzopireny to związki chemiczne należące do grupy węglowodorów aromatycznych. Co to oznacza?

  Nazwę „węglowodory aromatyczne” stworzono, aby objąć nią wszystkie węglowodory (związki chemiczne składające się wyłącznie z wodoru i węgla) o charakterystycznej pierścieniowej budowie. Inaczej mówimy więc o nich  „węglowodory pierścieniowe”.

  Wzór strukturalny benzenu

  źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benzene_Structural_diagram.svg

  Najprostszym węglowodorem pierścieniowym (aromatycznym) jest benzen, mający budowę pojedynczego pierścienia. Pięć połączonych ze sobą pierścieni benzenu tworzy benzopiren. Z racji posiadania kilku pierścieni, benzopiren należy do grupy wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych (WWA).

  różnica w budowie benzo(a)pirenu i benzo(e)pirenu

  (źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benzo(a)pyrene_numbered.png)

  W zależności od miejsca przyłączenia 5-go pierścienia benzenowego, możemy wyróżnić benzo(a)piren (pojedynczy benzen dołączony przy wiązaniu a) lub benzo(e)piren (pojedynczy benzen przyłączony przy wiązaniu e).

  Uwaga: Należący do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) benzopiren błędnie zaliczany jest często do grupy lotnych związków organicznych (LZO, VOC). Pojedyncza cząsteczka benzenu ma postać cieczy, natomiast benzopireny są już cząsteczkami stałymi. 

  W konsekwencji, w oczyszczaczach powietrza za usuwanie benzoapirenu odpowiedzialny jest filtr HEPA, nie filtr węglowy.

  Nazywany często „cichym zabójcą”, benzopiren nie bez powodu doczekał się takiego przydomku.

  Benzopiren – wpływ na zdrowie

  • uszkodzenie wątroby i nadnerczy,
  • uczucie zmęczenia, bólu głowy, utraty łaknienia,
  • depresja,
  • spłycenie oddechu ,
  • podrażnienia skórne,
  • osłabienie układu odpornościowego i krwionośnego,
  • problemy z płodnością,
  • nowotwory.

  Działanie benzopirenu jest niezauważalne oraz powolne. Najgroźniejszymi skutkami długotrwałej ekspozycji na ten związek są nowotwory. Międzynarodowa agencja badań nad rakiem (IARC) już w 1987 roku nazwała benzopiren głównym czynnikiem kancerogennym.

  Czas pomiędzy pierwszym kontaktem z tą groźna substancją, a powstawaniem zmian nowotworowych datuje się przeciętnie na 15 lat [1]. Nowotwory są jednak tylko jednym z możliwych powikłań.

  Benzopiren uszkadza również wątrobę, nadnercza, osłabia układ odpornościowy, krwionośny.

  Może prowadzić do poważnych problemów z płodnością. Jak pokazują również badania naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, szkodliwość benzopirenu mogą odczuwać także niemowlęta.

  Ekspozycja na wysokie stężenia substancji w okresie płodowym często skutkuje później chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych u małych dzieci, jak również niższym ilorazem inteligencji u starszych. Ponadto obecność benzopirenu w naszym organizmie przyczynia się do zmęczenia, bólu głowy, utraty łaknienia, depresji, nerwowości, spłycenia oddechu czy podrażnień skórnych.
  ranking oczyszczaczy baner

  Benzopiren – jak powstaje?

  Benzopireny powstają na skutek niecałkowitego spalania paliw kopalnianych, w temperaturze od 300 °C (572 °F) do 600 °C (1,112 °F). Dlatego też są one obecne m.in. w dymie, który wylatuje z kominów, jak również powstają np. podczas grillowania mięsa czy palenia papierosów.

  Przyczyny występowania benzopirenu w Polsce

  • „niska emisja”,
  • przemysł,
  • energetyka,
  • spaliny samochodowe.

  Przyczyny występowania benzo-a-pirenu są takie same, jak przyczyny smogu na danym obszarze. Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli „główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce jest emisja pyłów zawieszonych i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób.

  Jest to tzw. niska emisja”[2]. To ona właśnie jest głównym czynnikiem odpowiadającym za obecność benzoapirenu w Polsce (ok. 87% B(a)P pochodzi z niskiej emisji). Z tego powodu, stężenie benzopirenu w powietrzu jest jednym z parametrów oceny jakości powietrza.

  Czym jest niska emisja? Są to wszystkie piece i kotły grzewcze, których kominy ulokowane są na wysokości mniejszej niż 40 m. Zła kondycja polskiego powietrza spowodowana jest złym stanem technicznym, przestarzałymi konstrukcjami i niskiej jakości paliwami opałowymi.

  W dalszej części dokumentu NIK-u przeczytamy, że „zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.”[3]  Pozostałe główne źródła emisji beznopirenu to przemysł i energetyka.

  Diagram przedstawiający źródła Benzoapirenu w Polsce

  Warto także pamiętać iż, benzopiren występuje też w spalinach samochodowych oraz dymie papierosowym. Dlatego też często poziom B(a)P w powietrzu porównuje się do ilości wypalonych papierosów.

  Poziom benzopirenu w Polsce

  Patrząc na poziom benzopirenu w pozostałych krajach Europy, widzimy z jak poważnym problemem mamy do czynienia w Polsce.

  mapa europy przedstawiająca stężenie benzopirenem w poszczególnych krajach

  Wyniki pomiarów poziomu benzopirenu są bezlitosne. Wskazują one, iż Polska 40-krotnie przekracza dopuszczalną przez WHO normę emisji benzopirenu.

  Ze wszystkich składników smogu, to właśnie benzoapiren jest substancją, której poziom najczęściej przekraczamy. Stężenie zalecane przez Unię Europejską i prawo krajowe to 1 ng/m3. Poziom zalecany przez WHO to 0,12 ng/m3.

  Tymczasem według raportu NIK-u z 2018 roku, polskie stacje pomiarowe w 2016 roku odnotowywały takie średnie wartości jak: 17,8 ng/m3 w Opocznie czy 17,7 ng/m3 w Nowej Rudzie. Nieco lepiej sytuacja wygląda w północno-wschodniej Polsce, jednak Białystok ze stężeniem 1,1 ng/m3 czy Biała Podlaska (3 ng/m3) są niewielkim pocieszeniem.

  Poziom B(a)P zawsze zwiększa się wraz z nadejściem sezonu grzewczego. Rekordowy pod tym względem okazał się być styczeń 2017 roku, gdy w Pszczynie odnotowano poziom 90 ng/m3!

  mapa najbardziej zanieczyszczonych benzopirenem miast w Polsce

  Jak bronić się przed benzopirenem?

  • Monitorowanie powietrza

  W sezonie grzewczym warto monitorować na bieżąco jakość powietrza w okolicy. Można to robić na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub za pomocą dedykowanej aplikacji. Kiedy jakość powietrza za oknem jest zła, unikajmy wietrzenia pomieszczeń.

  • Oczyszczacze powietrza

  Ponieważ jednak w domu znajdziemy około 30% zanieczyszczeń z zewnątrz, należy rozważyć również zakup oczyszczacza powietrza, wyposażonego w filtr HEPA.

  Zobacz najbardziej opłacalne oczyszczacze -> ranking oczyszczaczy powietrza.

  Jaki oczyszczacz powietrza do walki z benzopirenem?

  Tak naprawdę każdy, który spełnia 3 podstawowe warunki:

  • Odpowiedni zestaw filtrów

  Benzoapiren jest usuwany przez filtr HEPA, nie filtr węglowy. To właśnie wykonany z polipropylenu lub politereftalanu etylenu (PET) filtr HEPA zatrzymuje cząstki stałe pyłów zawieszonych (w tym B(a)P). Mechanicznie powstrzymujący zanieczyszczenia filtr jest w stanie odfiltrować w ten sposób od 95 do 99,995% drobinek o wielkości 0,3 mikrona (frakcja zanieczyszczeń najtrudniejszych do wyłapania). Tymczasem większość cząsteczek benzoapirenów mieści się w zakresie pyłów PM1 (cząstki pyłów o wielkości 1 mikrona). Dlatego też mogą być one skutecznie zatrzymane przez filtry HEPA, oczyszczające powietrze z PM1, PM2,5 czy PM10.

  W większości oczyszczaczy powietrza filtr HEPA oferowany jest razem z filtrem węglowym. Filtr ten z kolei odpowiedzialny jest m.in. za neutralizację innych węglowodorów aromatycznych – mających postać gazową. Zaprojektowany, by pochłaniać zanieczyszczenie gazowe, filtr węglowy redukuje stężenie benzenu, formaldehydu, a także nikotyny, toluenu, ksylenu czy innych lotnych związków organicznych, z których wiele (podobnie jak benzoapiren występuje w dymie papierosowym.

  • Dokładne czujniki pyłów (optymalnie PM2,5 lub PM1)

  Czułe sensory zanieczyszczeń są niemniej istotne. Analizując powietrze w otoczeniu, przekazują informację o aktualnym poziomie pyłów zawieszonych i/lub innych parametrów (w zależności od modelu oczyszczacza i posiadanych przez niego czujników). Absolutną podstawą każdego oczyszczacza powinien być sprawnie działąjący (optymalnie laserowy) czujnik pyłów zawieszonych PM2,5. W przypadku oczyszczaczy powietrza na benzoapiren dobrym rozwiązaniem może być też urządzenie, które dobrze rozpoznaje frakcję PM1.

  • Wydajność oczyszczania (im większa, tym lepsza)

  Wydajność oczyszczacza powietrza powinna być dostosowana do powierzchni, optymalnie wg przelicznika: 10 m2 = 80 m3/h wydajności. Nie należy się jednak bać kupowania urządzeń o większej (nawet dużo większej) wydajności od tej realnie potrzebnej. Im większa wydajność oczyszczacza, tym szybciej przefiltruje powietrze na danym obszarze i tym ciszej będzie mógł on pracować.


  ranking oczyszczaczy baner


  [1] Materiały prasowe organizatorów akcji „Tworzymy atmosferę”

  [2] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html

  [3] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html

  [4] https://www.nik.gov.pl/plik/id,17789,vp,20393.pdf

 • zewnętrzny czujnik smogu Airly Zewnętrzne czujniki jakości powietrza – czyli jak monitorować smog?

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dysponuje siecią prawie 200 stacji pomiarowych, które na bieżąco kontrolują stężenie najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza. Nie są to jednak jedyne urządzenia, które pozwalają na monitorowania smogu. W Polsce działa bowiem kilka sieci sensorów,

  Airly

  Logo sieci Airly

  Airly to spółka założona przez absolwentów krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, powstała z przekształcenia projektu społecznego, zapoczątkowanego w czasach studenckich twórców.

  Głównym elementem oferty Airly jest czujnik laserowy mierzący poziom:
  – pyłu PM2,5,
  – PM10,
  – wilgotność,
  – temperaturę,
  – ciśnienie powietrza

  Wyniki pomiarów trafiają na specjalną platformę, gdzie zostają skalibrowane i opublikowane, a zgromadzone w ten sposób dane są ogólnodostępne i można się z nimi zapoznać m.in. na stronie airly.eu/map/pl lub w aplikacji na urządzenia mobilne.

  Początkowo firma Airly była nastawiona na współpracę wyłącznie z instytucjami (głównie z samorządami terytorialnymi), natomiast sprzedaż dla klientów indywidualnych wystartowała dopiero w 2018 r. Koszt zakupu jednego czujnika to wydatek rzędu 1800 zł (przy większej ilości cena ustalana jest indywidualnie), lecz trzeba liczyć się także z opłatą abonamentową, która wynosi około 45 zł miesięcznie.

  Nie oznacza to jednak, że każdy, kto jest gotów na taką inwestycję, ma możliwość kupna i użytkowania sensora. Jak czytamy na stronie internetowej spółki, w okolicy, w której ma zostać umieszczony czujnik smogu, musi już działać sieć Airly. Według producentów spowodowane jest to troską o rzetelność wyników, ponieważ różnice między stężeniem zanieczyszczeń w punktach oddalonych o kilkaset metrów bywają wysokie. Rozwiązaniem tego problemu może być zakup od razu większej ilości sensorów, np. w porozumieniu mieszkańcami różnych części miasta.

  Mapa czystości powietrza Airly
  Mapa czystości powietrza Airly, stan z dnia 19.12.2019 r.

  Looko2

  Logo sieci LookO2

  Sieć LookO2, której pomysłodawcą i właścicielem jest firma ZAS, obejmuje obecnie ponad 600 czujników jakości powietrza. Marka ma w swojej ofercie jeden wewnętrzny miernik smogu oraz kilka czujników zewnętrznych, których ceny wynoszą od 639 do 1950 zł.

  Czujnik LookO2 mierzy:

  • poziom pyłów PM1, PM2,5 i PM10,
  • w zależności od modelu sensora także HCHO (formaldehyd) oraz temperaturę i wilgotność powietrza.

  Klient otrzymuje każdego dnia dobowy raport, pozwalający na wnikliwą analizę danych. Każdy zainteresowany może sprawdzić wyniki pomiarów na stronie
  www.looko2.com/heatmap.php albo poprzez aplikację.

  LookO2 nie pobiera opłat abonamentowych. Korzystanie z platformy gromadzącej dane jest bezpłatne, natomiast użytkownik ma możliwość wykupienia dodatkowych usług, np. dostępu do dedykowanego serwera albo czyszczeniu miernika i aktualizacji oprogramowania. LookO2 wprowadziła system wykrywający nieprawidłowe działanie sensorów smogu (spowodowane np. zalaniem wodą), który zapobiega przesyłaniu do sieci błędnych danych o stanie powietrza.


  Mapa czystości powietrza Look02, stan z dnia 19.12.2019 r.

  Luftdaten

  Logo sieci Luftdaten

  Luftdaten to projekt obywatelski, zainicjowany w 2015 r. w niemieckim Stuttgardzie. Początkowo sieć czujników miała charakter lokalny, ale z upływem czasu zmieniła się w sieć ogólnokrajową, a potem rozprzestrzeniła także poza granicami Niemiec. W maju 2019 r. Luftdaten była już obecna w 70 krajach, w tym w Polsce, gdzie liczba jej czujników wyniosła wówczas 340. Największą siecią Luftdaten dysponują Niemcy, w których działa aż 5150 sensorów. Na kolejnych miejscach znajdują się Belga (870 mierników), Bułgaria (790) i Holandia (340).

  Celem projektu jest samodzielna kontrola jakości powietrza przy wykorzystaniu czujnika smogu, zbudowanego własnoręcznie z kompletnego zestawu montażowego.

  Proponowany przez twórców Luftdaten sensor laserowy SDS 011 umożliwia monitorowanie:

  • stężenia pyłu PM2,5 i PM10,
  • temperatury,
  • wilgotności powietrza.

  Cena promocyjna czujnika dla członków sieci to 160 zł (standardowa wynosi 200 zł). Z zestawem dostępna jest precyzyjna instrukcja montażowa czujnika. Co więcej, w Polsce odbywają się warsztaty z budowy mierników smogu, organizowane przez grupę Koduj dla Polski.

  Projekt Luftdaten w założeniu miał zapewnić alternatywę dla drogich urządzeń pomiarowych przy zapewnieniu jak największej dokładności pomiaru. Luftdaten jawnie mówi o różnicach między wynikami rekomendowanych sensorów a profesjonalnymi metodami pomiarowymi. Z przeprowadzonych testów wynika, że czujnik zaniża wartość PM2,5, głównie dla stężeń poniżej 20 mg/m3. Wraz ze wzrostem poziomu PM2,5 różnica wskazań maleje. Z odczytami sensorów smogu można zapoznać się na stronie luftdaten.info/pl/dom.


  Mapa czystości powietrza Luftdaten, stan z dnia 19.12.2019 r.

  SmogTok

  Logo sieci SmogTok

  SmogTok to projekt zainicjowany w lutym 2018 r. w warszawskiej dzielnicy Wawer, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna z domami ogrzewanymi głównie węglem. Obecnie sieć obejmuje 150 czujników zewnętrznych i 40 wewnętrznych, zlokalizowanych nie tylko w Warszawie, ale i w wielu innych miastach Polski.

  SmogTok sprzedaje swoje czujniki za pośrednictwem serwisu Allegro. Ich cena wynosi obecnie 333 zł i jest to jedyny niezbędny wydatek, ponieważ firma nie pobiera opłat abonamentowych.

  Czujnik SmogTok mierzy:

  • poziom pyłów PM,5 i PM10,
  • temperaturę,
  • wilgotność powietrza.

  Wykorzystuje sensor laserowy, a do prawidłowej pracy potrzebuje dostępu do sieci WiFi oraz zasilania poprzez ładowarkę telefonicznym z wejściem mini USB.

  Podobnie jak w przypadku innych mierników tego typu konieczne jest zapewnienie urządzeniu ochrony przed opadami i bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem słonecznym. Jeśli planowane miejsce montażu nie spełnia tego warunku, SmogTok proponuje dołączenie do czujnika smogu osłony radiacyjnej pasywnej Drumik, której koszt wynosi 150 zł. W wykrywaniu ewentualnych zakłóceń pracy sensora pomaga weryfikacja historii wskazań. Wyniki pomiarów prezentowane są na stronie smogtok.com/mapa i w aplikacji mobilnej.

  Mapa czystości powietrza Smogtok
  Mapa czystości powietrza SmogTok, stan z dnia 19.12.2019 r.

  Syngeos

  Logo sieci Syngeos

  Syngeos to firma z siedzibą w Katowicach, która oferuje certyfikowaną stację pomiarową.

  Stacja pomiarowa monitoruje:

  • stężenie pyłów zawieszonych PM2,5, PM10,
  • opcjonalnie także innych zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i benzen.

  Wyniki udostępniane są za poprzez aplikację Syngeos – Nasze Powietrze oraz na stronie
  panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5 . Komunikacja odbywa się za pośrednictwem sieci LoRaWAN.

  Koszt zakupu czujnika Syngeos to kwota około 1830 złotych. Podobnie jak w przypadku Airly do tej sumy trzeba doliczyć comiesięczną opłatę abonamentową, która wynosi 74 zł. Użytkownik uzyskuje dostęp do platformy zawierającej raporty oraz wizualizację zgromadzonych i przeanalizowanych danych.

  Mapa czystości powietrza Syngeos

  Mapa czystości powietrza Syngeos, stan z dnia 19.12.2019 r.

  Liczy się nie tylko jakość, ale też montaż czujnika

  Jakość zakupionego czujnika smogu to nie jedyny czynnik decydujący o precyzji pomiaru, ponieważ istotną rolę odgrywa także jego prawidłowy montaż, o czym często przypominają sprzedawcy sensorów. Ważne jest, aby sensor pyły zawieszonego nie był narażony na bezpośredni kontakt z promieniowaniem słonecznym oraz miał zapewnioną ochronę przed opadami atmosferycznymi.

  Kilka wskazówek w tej kwestii można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 17 grudnia 2008 w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, który nie odnosi się wprawdzie do czujników smogu montowanych w celach prywatnych, ale dostarcza wiedzy na temat właściwych zasad przeprowadzania pomiarów. W dokumencie tym uwzględnione zostały między innymi takie kwestie jak swobodny przepływ powietrza i lokalizacja miernika na wysokości od 1,5 do 4 m powyżej poziomu gruntu.


  Omówione tutaj czujniki zostały przystosowane do pracy na zewnątrz i zaprojektowane z myślą o stałym montażu. Jeśli jesteś zainteresowany przenośnymi sensorami przeznaczonymi do wykorzystania głównie wewnątrz pomieszczeń, zapraszamy do lektury artykułu 15 mierników jakości powietrza – czujniki smogu: PM2.5, PM10, VOC.

   

 • Przenośny klimatyzator powietrza z rurą Klimatyzator czy klimator z Allegro – co wybrać z aukcji na lato 2021

  W drugim tygodniu czerwca temperatury w Polsce były wyższe niż w miastach Europy Zachodniej takich jak Barcelona i Lizbona czy też na greckiej wyspie Rodos. Zdaniem synoptyków to nie jedyna fala upałów tego lata. Wszyscy szukają sposobu na ochłodę, co powoduje duże zainteresowanie klimatyzatorami powietrza. Wiele takich urządzeń znajdziemy w popularnym serwisie Allegro. Oto kilka klimatyzatorów przenośnych i klimatyzerów, które zasługują na szczególną uwagę.

  Spis treści

  1. Co wybrać na Allegro.pl – klimatyzator czy klimatyzer. Jakie są różnice?

  2. Które urządzenie lepiej sprawdzi się domu?
  3. Przegląd oferty klimatyzatorów domowych z Allegro 2021
  4. Przegląd klimatyzerów (klimatorów) z Allegro 2021

   

   

  Klimatyzatory domowe a klimatyzery

   

  Klimatyzery nazywane też klimatorami (a niezbyt poprawnie – klimatyzatorami bez rury i klimatyzatorami wodnymi) sprzedawcy często zaliczają do klimatyzatorów przenośnych, którymi takie urządzenia w rzeczywistości nie są.

  Działanie klimatyzatorów domowych opiera się na wspólnej pracy wymienników ciepła (czyli skraplacza i parownika), sprężarki, zaworu rozprężnego oraz wentylatora, który wymusza obieg powietrza wokół wspominanych wymienników. Istotną rolę odgrywa także czynnik roboczy, dzięki któremu dochodzi do odbioru ciepła w parowniku i oddania go w skraplaczu. Najpopularniejszy obecnie czynnik chłodniczy to R410A, a najbezpieczniejszy dla środowiska – R290.

  W klimatyzerach głównym czynnikiem chłodniczym jest woda lub lód. Urządzenia te nie dorównują skutecznością klimatyzatorom, lecz przewyższają pod tym względem wentylatory.

  Ich zaletę stanowi brak rury odprowadzającej ciepłe powietrze, natomiast wadę podnoszenie wilgotności powietrza.

  Więcej informacji jak wybrać klimatyzator przenośny w naszym artykule.

  Który wybrać do domu – klimatyzator domowy czy klimatzer?

  Klimatory są tańsze od klimatyzatorów powietrza, tak więc warto o nich pomyśleć, gdy dysponujemy niewielkim budżetem. Sprawdzą się one również tam, gdzie nie ma odpowiednich warunków do montażu klimatyzatora przenośnego. Niestety są również mało skuteczne w większych pomieszczeniach, ponieważ nie zachodzi wymiana powietrza, a jedynie mieszanie go i niewielkie schładzanie.

  Jeśli mamy do dyspozycji kwotę pozwalającą na zakup klimatyzatora i nic nie stoi na przeszkodzie do zamontowania go, to zakup klimatyzera jest błędem. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń o wysokich zyskach ciepła, gdzie efektywność klimatora prawdopodobnie będzie zbyt niska, a także pomieszczeń narażonych na wilgoć.

   

  Przegląd klimatyzatorów domowych z Allegro

  1. Eberg Rio
  2. Inventor Chilly
  3. Kaisai KPPD-12HRN29
  4. Rotenso Giru
  5. Vaco Arrifana VAC0909W

  Przegląd klimatyzerów z Allegro.pl:
  5. Adler AD 7906
  6. Ravanson KR-7010
  7. Sencor SFN 9011SL
  8. Vivax 13w1

  *Kolejność alfabetyczna

   

  Eberg Rio

  Eberg Rio to klimatyzator przenośny o mocy 2,93 kW i przepływie powietrza sięgającym 360 m³/h. Poza chłodzeniem dostępne są tutaj tryby wentylacji oraz osuszania. W ciągu doby z powietrza można odprowadzić 24l wody. Sterowanie tym urządzeniem jest możliwe za pośrednictwem pilota oraz poprzez panel dotykowy. 

  W klimatyzatorze Eberg Rio znalazły się m.in. takie funkcje jak timer, alarm zapełnienia zbiornika na skropliny, autorestart oraz blokada rodzicielska. Urządzenie uzyskało klasę energetyczną A. Producent zastosował tutaj czynnik chłodniczy 290, czyli czysty propan.

   

  Marka i model Eberg Rio
  Cena1599 zł (Allegro.pl)
  Moc chłodnicza2,93
  Przepływ powietrza  (m³/h)360
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Pobór mocy (W)1114
  Zakres temperatur (°C)16-32
  Głośność (dB)65

  Inventor Chilly

  Klimatyzator przenośny Inventor Chily, widoczny od przodu.

  źródło: materiały producenta

   

  Klimatyzator przenośny Inventor Chilly to urządzenie greckiej marki Inventor. Jego moc chłodnicza wynosi 2,64 kW, natomiast przepływ powietrza 295 m³/h. Sprzęt wyróżnia się atrakcyjną ceną oraz wykorzystywaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R290. Pracuje w trzech prędkościach, a oprócz trybu chłodzenia oferuje możliwość wentylacji i osuszania powietrza. Znajdziemy w nim również funkcję swing, programator czasowy, funkcję samoodparowywania kondensatu oraz autodiagnozy. W zaprogramowanym tryb Sleep  klimatyzator działa ciszej, delikatnie regulując temperaturę.

  W razie potrzeby przestawienia urządzenia w inne miejsce, pomogą w tym wbudowane kółka. Klimatyzatorem pokojowym Inventor Chilly można sterować poprzez panel dotykowy albo pilotem z wyświetlaczem LED. Sprzęt uzyskał klasę energetyczną A.

   

  Marka i model Inventor Chilly
  Cena1184 zł (Allegro.pl)
  Moc chłodnicza2,64
  Przepływ powietrza  (m³/h)295
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Pobór mocy (W)1000
  Zakres temperatur (°C)b.d.
  Głośność (dB)63


  KAISAI klimatyzator przenośny KPPD-12HRN29

  przenosny-klimatyzator-KPPD-12HRN29

  źródło: materiały producenta

   

  Klimatyzator Kaisai KPPD-12HRN29 to urządzenie umożliwiające chłodzenie oraz ogrzewanie powietrza. Wyróżnia go wysoka moc chłodząca (3,5 kW), połączona z dobrą wydajnością grzewczą (2,9 kW) oraz znakomitą prędkością chłodzenia, sięgającą 420 m³/h. Klimatyzator pracuje w trzech prędkościach (w najniższej i średniej przepływ powietrza wynosi odpowiednio 370 i 355 m³/h. 

  Urządzenie ma wbudowany timer, funkcję autorestartu oraz kółka ułatwiające transport, a w zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania. Producent zastosował tu czynnik chłodniczy R290. Kaisai KPPD-12HRN29 w trybie chłodzenia i grzania uzyskał klasę A+.

  Marka i modelKaisai KPPD-12HRN29
  Cena1649 zł (Allegro.pl)
  Moc chłodnicza/grzewcza (kW)chłodzenie 3,5, grzanie 2,9
  Przepływ powietrza  (m³/h)420
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290*
  Pobór mocy (W)1350, 1130
  Zakres temperatur (°C)17-30
  Głośność (dB)54,5

  *Według niektórych sprzedawców jest to czynnik R32.

   

  Rotenso Giru G35W

  Klimatyzator przenośny Rotenso Giur G35W

  Rotenso Giru G35W to klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW oraz przepływie powietrza sięgającym 420 m³/h. To bardzo dobre parametry, dlatego urządzenie zasługuje na uwagę. Sterowanie jest możliwe przez panel dotykowy albo pilotem wyposażony w wyświetlacz LCD.

  W klimatyzatorze przenośnym Rotenso Giru G35W producent zastosował ekologiczny czynnik chłodniczy R290. Inne zalety to obecność funkcji swing oraz autorestartu. Poza chłodzeniem powietrza urządzenie umożliwia wentylację oraz osuszanie, czyli odprowadzanie z powietrza wody. Co ciekawe deklarowane tempo osuszania wynosi 3,5 l/h, czyli jest bardzo wysokie. Klimatyzator uzyskał klasę energetyczną A.

  Marka i model Rotenso Giru G35W
  Cena1694 zł (Allegro.pl)
  Moc chłodnicza3,5
  Przepływ powietrza  (m³/h)420
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Pobór mocy (W)1350
  Zakres temperatur (°C)17-35
  Głośność (dB)63

  Vaco Arrifana VAC0909W

  Klimatyzator przenośny Vaco Arrifana

  źródło: materiały producenta

  Sympatycy urządzeń sterowanych poprzez WiFi powinni zwrócić uwagę na klimatyzator przenośny Vaco Arrifana VAC0909W. To sprzęt, który potrafi zarówno chłodzić, jak i ogrzewać powietrze. Za pośrednictwem aplikacji polecenia można wydawać mu nawet głosowo. Moc chłodnicza klimatyzatora wynosi 2,5 kW, a grzewcza 2,3 kW, natomiast maksymalny przepływ powietrza to 280 m³/h.

  Producent zastosował tutaj ekologiczny czynnik chłodniczy R290, a także zadbał o komfort użytkownika poprzez wyposażenie urządzenia w podświetlany wyświetlacz, funkcję swing, 24-godzinny timer, pilot, kółka transportowe i funkcję autodiagnozy. Vaco Arrifana 0909W uzyskał klasę energetyczną A/A+.

  Marka i modelVaco Arrifana VAC0909W
  Cena1769 zł (Allegro.pl)
  Moc chłodnicza/grzewcza (kW)chłodzenie 2,5, grzanie 2,3
  Przepływ powietrza  (m³/h)280
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Pobór mocy (W)840, 780
  Zakres temperatur (°C)18-32, 13-27
  Głośność (dB)26, 32, 44

  Przegląd oferty Allegro – klimatyzery (klimatorów)

   

  Adler AD 7906

  Klimator przenośny Adler AD 7906
   
  źródło: materiały producenta
   

  Klimatyzer Adler AD 7906 oferuje trzy prędkości pracy, a w najwyższej z nich przepływ powietrza sięga 500 m³/h. Zbiornik na wodę ma pojemność 4 l. W zestawie dołączone zostały dwa specjalne wkłady chłodzące. Urządzenie ma funkcję swing, po wybraniu której poruszają się pionowe lamelki.

  Klimatyzator wodny Adler AD 7906 nie ma pilota, dlatego można sterować wyłącznie poprzez panel, który znajduje się w górnej części obudowy.

  Marka i modelAdler AD 7906
  Cena199 zł (Allegro.pl)
  Przepływ powietrza  (m³/h)500
  Zużycie wodyb.d.
  Pobór mocy (W)60
  Głośność (dB)b.d.

   

  Ravanson KR-7010

  Klimator Ravanson KR 7010

  źródło: materiały producenta

  Klimator Ravanson KR-7010 to urządzenie przystosowane do pracy w trzech trybach. W najwyższym z nich uzyskuje przepływ powietrza na poziomie 220 m³/h. Zbiornik na wodę ma pojemność 8 l i może być napełniany zarówno zimną wodą, jak i lodem. W zestawie producent dołączył dwa specjalne wkłady chłodzące.

  Klimatyzer Ravanson KR-7010 oferuje oscylację poziomą i pionową. Znajdziemy w nim również timer, wskaźnik poziomu wody oraz kółka ułatwiające relokację. Sterowanie możliwe jest pilotem oraz poprzez panel z wyświetlaczem LED. 

   
  Marka i modelRavanson KR-7010
  Cena399 zł (Allegro.pl)
  Przepływ powietrza  (m³/h)220
  Zużycie wody500 ml/h
  Pobór mocy (W)60
  Głośność (dB)52

  Sencor SFN 9011SL

   

  Klimatyzer Sencor SFN 9011S, widok od przodu

  źródło: materiały producenta

  Sencor SFN 9011SL to połączenie klimatyzera powietrza i wiatraka. Sprzęt pracuje w trzech prędkościach, a w najwyższej z nich jego przepływ powietrza sięga 13,3 m³/min. Zbiornik na wodę ma pojemność 5,5 l. W urządzeniu znajdziemy też wyświetlacz LED z niebieskim podświetleniem, timer, wskaźnik poziomu wody i kółka ułatwiające zmianę lokalizacji.

  Klimatyzator Sencor SFN 9011SL został wyposażony w pilot, ale można nim sterować także przy pomocy przycisków umieszczonych w górnej części obudowy. Głośność pracy wynosi 66 dB, zatem jest na poziomie klimatyzatora przenośnego.

  Marka i modelSencor SFN 9011SL
  Cena479 zł (Allegro.pl)
  Przepływ powietrza  (m³/h)799,8*
  Zużycie wodyb.d.
  Pobór mocy (W)110
  Głośność (dB)66

  *Producent podaje przepływ na minutę, który ma wynosić 13,3 m³/min.

  Vivax 13w1

  Klimatyzer Vivax 13w1

  Nazwa Vivax 13w1 sugeruje, że urządzenie to pełni 13 funkcji. Jednak w opisie jako funkcje producent uznaje m.in.… panel sterujący, premium design czy pilot. Przepływ powietrza nie jest tu najwyższy, gdyż wynosi 265 m³/h. Towarzyszy mu przy tym dość duże (jak na tego typu urządzenie) zużycie prądu, które wynosi do 80 W. 

  Klimator marki Vivax pracuje w 3 prędkościach. Został wyposażony w timer wyłączenia, funkcję jonizacji oraz wspomniany już pilot. W zestawie znajdują się dwa pojemniki na lód. Głośność pracy sięga 62 dB, czyli jest dość wysoka.


  Marka i modelVivax 13w1
  Cena199 zł (Allegro.pl)
  Przepływ powietrza  (m³/h)265
  Zużycie wodyb.d.
  Pobór mocy (W)80
  Głośność (dB)do 62

   

  Klimatyzator przenośny z Castoramy? Zapraszamy do naszego artykułu.

 • oczyszczacze powietrza Certyfikaty i atesty dla oczyszczaczy powietrza – o czym naprawdę świadczą i czy są niezbędne?

  Certyfikaty dla wielu producentów są przeważającym argumentem świadczącym o wyższości ich sprzętu nad innymi markami. Część certyfikatów i atestów dotyczy skutecznego zwalczania alergenów, a posiadające je oczyszczacze są rekomendowane jako idealny wybór dla alergików i astmatyków. Inne świadczą o braku negatywnego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko lub potwierdzają możliwości urządzenia. Jak wygląda proces certyfikacji i czy faktycznie są one potwierdzeniem lepszej jakości sprzętu?

  Continue Reading

 • nawilżacz powietrza jest zawieszony na grzejniku Nawilżacz powietrza na kaloryfer – HIT czy KIT?

  Nawilżacze na kaloryfer można znaleźć w każdym supermarkecie, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy wielu Polaków odczuwa skutki przesuszenia powietrza na własnej skórze. Mogłoby się wydawać, że stanowią one idealny sposób na szybkie i tanie podniesienie poziomu nawilżenia. Jednak czy na pewno są w stanie zapewnić satysfakcjonujące rezultaty, a tym samym konkurować z elektrycznymi nawilżaczami powietrza?

  Continue Reading

 • trzy nawilżacze ewaporacyjne Nawilżacze ewaporacyjne do 500 zł – najzdrowsze nawilżenie domu!

  Ewaporacja to najbardziej naturalny i najzdrowszy sposób nawilżania powietrza. Para wodna wytwarzana przez urządzenia wykorzystujące tę technologię jest wolna od niepożądanych cząsteczek, takich jak minerały czy metale. W poniższym artykule zamieściliśmy informacje, które ułatwią wybór dobrego nawilżacza ewaporacyjnego, a także listę urządzeń, które można kupić w cenie do 500 zł.

  Na czym polega ewaporacja?

  Nawilżacz ewaporacyjny wyposażony jest w zbiornik na wodę, wentylator oraz wymienną matę lub obracające się w wodzie dyski. Zdanie wentylatora polega na zasysaniu suchego powietrza, które zostaje nawilżone na  skutek przepływu przez wspomnianą matę bądź dyski. Nawilżacze ewaporacyjne zazwyczaj są ciche i nie zużywają dużo energii. Wytwarzana przez nie para wodna jest czysta, a zarazem chłodna, dlatego nie stwarza ryzyka poparzenia i nie wpływa na temperaturę powietrza.

  Najważniejsze parametry nawilżacza powietrza

  W trakcie wyboru nawilżacza ewaporacyjnego należy wziąć pod uwagę:

  • wydajność nawilżania – to od niej uzależniona jest wielkość powierzchni, którą jest w stanie obsługiwać dany nawilżacz, wyrażona jest w ml/h lub g/h (dla pomieszczeń >20 m2 wybierz min 200 ml/h, dla 30 m2 szukaj urządzeń o wydajności 300 ml/h),
  • pojemność zbiornika na wodę – im jest on większy, tym dłużej urządzenie może pracować bez potrzeby dolewania wody,
  • głośność pracy – ma znaczący wpływ na komfort użytkowania sprzętu (wybieraj sprzęt zdolny do pracy cichszej niż 40 dB w ciągu dnia i generujący maksymalnie około 30 dB nocą),
  • higrostat – umożliwia pracę nawilżacza powietrza w taki sposób, aby utrzymać wilgotność powietrza na wyznaczonym poziomie (funkcja higrostatu jest naszym zdaniem bardzo przydatna, dlatego rekomendujemy wybór urządzeń, które zostały w nią wyposażone),
  • elementy wymienne – pierwszy czynnik decydujący o kosztach eksploatacji nawilżacza, wśród nich są zazwyczaj filtry, które w przypadku niektórych urządzeń trzeba wymieniać nawet co 3 miesiące, a w innych raz na rok,
  • moc – drugi czynnik wpływający na wydatki związane z użytkowaniem urządzenia (czym niższa moc, tym bardziej energooszczędne urządzenie).

  Przetestowaliśmy większość z poniższych modeli nawilżaczy powietrza, sprawdź, który z nich jest najwydajniejszy!

  Nawilżacze powietrza do 500 złotych

  1. Klarta Humea WiFi – cena 499 zł
  2. Philips HU4801/01 – cena 349 zł
  3. Philips HU4706/11 – cena 342 zł
  4. Philips HU4803/11 – cena 460 zł
  5. Philips HU2718/10 – cena 487 zł
  6. Philips HU4813/10 – cena 472 zł
  7. Stadler Form Oskar Little – cena 549 zł
  8. Blaupunkt AHE601 – cena 448 zł
  9. Stylies Alaze – cena 443 zł

  Nawilżacze powietrza z higrostatem:

  1. Klarta Humea WiFi – cena 499 zł
  2. Philips HU4803/11 – cena 460 zł
  3. Philips HU2718/10 – cena 487 zł
  4. Philips HU4813/10 – cena 472 zł
  5. Blaupunkt AHE601 – cena 448 zł
  6. Stylies Alaze – cena 443 zł

  Nawilżacz powietrza Klarta

  Klarta Humea WiFi

  Nawilżacze powietrza Klarta Humea Black i Klarta Humea White na białym tle.Nawilżacz powietrza Klarta Humea WiFi to lider w rankingu nawilżaczy pod względem wydajności nawilżania. Przetestowaliśmy popularne nawilżacze powietrza i to właśnie ten model osiągnął najlepszy wynik – 250 ml/h. Co więcej, urządzenie zostało wyposażone w unikalną funkcję osuszania filtra, która chroni sprzęt przed rozwojem bakterii i wirusów.

  W ewaporacyjnym nawilżaczu Klarta Humea znalazł się zbiornik, do którego można wlać jednorazowo 3 litry wody (wystarczy zwykła woda z kranu, tak jak w przypadku każdego urządzenia wykorzystującego naturalny proces ewaporacji). Nawilżacz pracuje w 4 prędkościach, a dzięki higrostatowi można wybrać do celową wilgotność powietrza.

  Minimalna głośność Klarty Humea wynosi 24 dB, tak więc urządzenie z pewnością nie będzie zakłócało snu. Zastosowany tutaj filtr należy wymieniać raz na pół roku, a jego cena to 49 zł.

  Marka i modelKlarta Humea WiFi
  Cena 499 (Klarta.pl
  Wydajność (ml/h)250
  Pojemność zbiornika (l)3
  Ilość trybów4
  Funkcje
  • osuszanie filtra
  • higrostat
  • timer
  Głośność (dB)24-55
  Moc (W)12
  Elementy wymienne
  • Filtr nawilżający – 49 zł, wymiana co pół roku

  Recenzja Klarta Humea Wifi

  Sklep autoryzowany

  Nawilżacze ewaporacyjne Philips

  Philips HU4801/01

  Nawilżacz powietrza Philips HU4801

  Philips HU4801 jest wyposażone w zbiornik o pojemności 2 l, a jego wydajność nawilżania to 200 ml/h. Według producenta takie parametry czynią sprzęt odpowiednim dla powierzchni do 25 m².

  Uzupełnienie poziomu wody możliwe jest na dwa sposoby: poprzez zdjęcie pokrywy i wlanie jej do zbiornika za pomocą dzbanka oraz przez wyjęcie tego zbiornika i napełnienie go wodą bezpośrednio z kranu. Jeżeli wody zabraknie, urządzenie wyłączy się.

  Nawilżacz powietrza Philips HU4801 działa w dwóch trybach. Głośność niższego z nich wynosi 26 dB. Pod względem kosztów eksploatacji sprzęt prezentuje się dość dobrze, gdyż zużycie prądu wynosi 14 W, a filtr wymienny wystarczający na 3 miesiące można kupić już za 49 zł. Wadę tego nawilżacza stanowi natomiast brak higrostatu.

  Marka i modelPhilips HU4801/01
  Cena 349 zł (sprawdź w Ceneo.pl
  Wydajność (ml/h)200
  Pojemność zbiornika (l)2
  Ilość trybów2
  Funkcje
  Głośność (dB)≥ 26
  Moc (W)14
  Elementy wymienne
  • Filtr nawilżający HU4102 – 49 zł (wymiana co 3 miesiące)

  Recenzja Philips HU4801/0

  Oferty na Ceneo

  Philips HU4706/11

  Nawilżacz powietrza Philips HU4706Philips HU4706/11 to najtańszy spośród ewaporacyjnych nawilżaczy powietrza tej marki. Nawilżacz sprawdzi się wyłącznie w małych pomieszczeniach. Jego wydajność sięga bowiem tylko 150 ml/h, a zbiornik na wodę ma pojemność 1,3 l. Co więcej, w najwyższym trybie nawilżacz jest głośny, gdyż generuje aż 60 dB.

  Po opróżnieniu pojemnika na wodę Philips HU4706/11 automatycznie się wyłącza, co jest jedną z niewielu zalet tego modelu. Sprzęt prezentuje się dobrze także pod względem kosztów eksploatacji, gdyż jego moc to 14 W, a filtr nawilżający, który trzeba wymienić co 3 miesiące, kosztuje tylko 34 zł.

  Marka i modelPhilips HU4706/11
  Cena356 zł (sprawdź w Ceneo.pl)
  Wydajność (ml/h)150
  Pojemność zbiornika (l)1,3
  Ilość trybów b.d.
  Funkcje
  Głośność (dB)27-60
  Moc (W)14
  Elementy wymienne
  • Filtr nawilżający HU4136/10 – 34 zł (wymiana co 3 miesiące)

  Recenzja Philips HU4706/11

  Oferty na Ceneo

  Philips HU4803/11

  nawilżacz powietrza philips hu4803 przód

  Kolejny nawilżacz powietrza Philips ma zbiornik o pojemności 2 l, a jego wydajność także jest wyższa od poprzednika, gdyż wynosi 220 ml/h. Podobnie jak pierwszy model tej marki HU4803 jest polecany do pomieszczeń o wielkości do 25 m². Wspólnymi cechami obu urządzeń są także głośność (26 dB w niższym trybie), moc (14 W), rodzaj i częstotliwość wymiany filtra nawilżającego (filtr HU4102 w cenie 49 zł, wystarczający na 3 miesiące użytkowania), a także sposób napełniania zbiornika na wodę i automatyczne wyłączania nawilżania po opróżnieniu go.

  Przewaga Philipsa HU4803 polega na tym, że jest to nawilżacz powietrza z higrostatem, który pozwala na utrzymanie wilgotności na poziomie 40, 50 lub 60% oraz z timerem, umożliwiającym zaplanowanie wyłączenia urządzenia po upływie 1, 4 albo 8 godzin.

  Marka i modelPhilips HU4803/01
  Cena425 zł (sprawdź w Ceneo.pl)
  Wydajność (ml/h)220
  Pojemność zbiornika (l)2
  Ilość trybów2
  Funkcje
  • Higrostat
  • Timer
  Głośność (dB)≥ 26
  Moc (W)14
  Elementy wymienne
  • Filtr nawilżający HU4102 – 49 zł (wymiana co 3 miesiące)

  Recenzja Philips HU4803/01

  Oferty na Ceneo

  Philips HU2718/10

  nawilzacz powietrza philips hu2718-10Nawilżacz powietrza Philips HU2718/10 ma elegancki czarno – miedziany design, a jego bliźniaczym modelem w biało – złotym kolorze jest Philips HU2716/10. 

  Posiada zbiornik o pojemności 2 l oraz wydajność na poziomie 200 ml/h. Rekomendowana przez producenta powierzchnia nawilżania to aż 32 m². 

  Pracuje w 3 trybach i tak jak jego poprzednik istnieje możliwość ustawienia optymalnego poziomu nawilżenia 40%, 50% i 60%. 

  Marka i modelPhilips HU2718/10
  Cena 529 zł (sprawdź w Ceneo.pl
  Wydajność (ml/h)200
  Pojemność zbiornika (l)2
  Ilość trybów3
  Funkcje
  • Higrostat
  • Timer
  • Tryb auto
  Głośność (dB)33 – 47 dB
  Moc (W)17
  Elementy wymienne
  • Filtr nawilżający FY3446/30 – 79 zł (wymiana co 6 miesięcy)

  Philips HU4813/10

  nawilżacz powietrza philips hu4813 przód

  Philips HU4813/10 to najbardziej wydajny model nawilżaczy marki Philips polecany do powierzchni ok 44 m². Jego wydajność osiąga 300 ml/h, a pojemność zbiornika (2 l) jest taka sama jak w poprzednich modelach. 

  Posiada elektroniczny wskaźnik poziomu nawilżenia oraz okienko, które pomaga kontrolować poziom wody w zbiorniku. Również posiada 3 tryby i możliwość ustawienia poziomu wilgotności 40 – 60%.

  Marka i modelPhilips HU4813/10
  Cena 484 zł (sprawdź w Ceneo.pl
  Wydajność (ml/h)300
  Pojemność zbiornika (l)2
  Ilość trybów3
  Funkcje
  • Higrostat 
  • Timer
  • Tryb auto
  Głośność (dB)34
  Moc (W)18
  Elementy wymiene
  • Filtr FY2401 (należy wymieniać co 6 miesięcy)

  Recenzja Philips  HU4813/10

  Oferty na Ceneo

  Nawilżacz ewaporacyjny Stadler Form Oskar Little

  Stadler Form Oskar Little

  brązowy nawilżacz powietrza stadler form oskarNawilżacz powietrza Stadler Form Oskar Little ma 2,5-litrowy zbiornik, a jego wydajność to 200 ml/h. Zdaniem producenta pozwala to utrzymać optymalny poziom nawilżenia w pokojach o wielkości do 30 m². Urządzenie pracuje w dwóch trybach, których głośność wynosi odpowiednio 26 i 39 dB, a moc 6 i 15 W.

  Główną wadą tego nawilżacza powietrza jest brak higrostatu, umożliwiającego ustawienie pożądanego poziomu wilgotności. Stadler Form Oskar Little generuje też nieco większe wydatki od przedstawionych wcześniej nawilżaczy marki Philips. Oprócz kasety filtracyjnej w cenie 88 zł, wystarczającej na 2 miesiące użytkowania urządzenia, zalecany jest coroczny zakup kostki z jonami srebra, która kosztuje 89 zł. Jednak dzięki temu elementowi Stadler Form Oskar Little zapewnia wysoki poziom higieny.

  Nawilżacz dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych.

  Marka i modelStadler Form Oskar Little
  Cena489 zł (sprawdź w Ceneo.pl)
  Wydajność (ml/h)200
  Pojemność zbiornika (l)2,5
  Ilość trybów2
  Funkcje
  Głośność (dB)26-39
  Moc (W)6-15
  Elementy wymienne
  • Kaseta filtracyjna – 88 zł (wymiana co 2 m-ce)
  • Kostka z jonami srebra – 99 zł (wymiana co 1 rok)

  Recenzja Stadler Form Oskar Little

  Oferty na Ceneo

  Nawilżacz powietrza Blaupunkt AHE601

  Blaupunkt AHE601

  Nawilżacz Blaupunkt AHE601 ma pojemny 4-litrowy zbiornik, a jego wydajność to 300 ml/h pozwalająca na nawilżenie powierzchni do 30m². Jego zaletami jest duży filtr ewaporacyjny (do 1,5 m²) oraz wlew wody od góry.

  Minusem jest mało intuicyjny, okrągły wyświetlacz LED, na którym znajdują się 4 niewidoczne przyciski w tym również włącznik/wyłącznik. Przyciski podświetlają się dopiero przy dłuższym przytrzymaniu palcem.

  Na środku wyświetlacza znajduje się wskaźnik poziomu wody w zbiorniku oraz aktualny poziom wilgotności. Urządzenie pracuje bardzo cicho w 2 trybach osiągając ok. 38 dB na najniższym poziomie oraz 45 dB na najwyższym. 

  Blaupunkt AHE601
  Cena448 zł (sprawdź w Ceneo.pl)
  Wydajność (ml/h)300
  Pojemność zbiornika (l)4
  Ilość trybów2
  Funkcje
  • Higrostat
  Głośność (dB)38-45 dB
  Moc (W)18
  Elementy wymienne
  • Filtr nawilżający ACC057 – 79 zł

  Nawilżacze ewaporacyjne Stylies

  Stylies Alaze

  Nawilżacz powietrza Stylies Alaze ma 3-litrowy ma zbiornik o pojemności 3 l, a jego wydajność to 280 ml/h pozwalająca na nawilżenie pomieszczenia do 40 m². Pracuje w 3 trybach podstawowym, automatycznym i nocnym osiągając poziom głośności na poziomie 27 – 42 dB.

  Stylies Alaze
  Cena399 zł (sprawdź w Ceneo.pl)
  Wydajność (ml/h)280
  Pojemność zbiornika (l)3
  Ilość trybów3
  Funkcje
  • Higrostat
  • Tryb nocny 
  • Timer
  Głośność (dB)27-42 dB
  Moc (W)18
  Elementy wymienne
  • Filtr nawilżający – 79 zł (2-4 miesięce)
  • Kostka z jonami srebra – 99 zł (wymiana co 1 rok)

  Zapraszamy na ranking nawilżaczy powietrza, w którym testujemy najpopularniejsze modele i rekomendujemy najbardziej wydajne nawilżacze w stosunku do ich ceny!

 • trzy nawilżacze ultradźwiękowe obok siebie Nawilżacz powietrza do 300 zł – Jaki wybrać? Porównujemy 7 modeli

  Nawilżacz powietrza to urządzenie, które przydaje się szczególnie w okresie grzewczym, gdy poziom wilgotności wewnątrz budynków jest znacznie obniżony. Ceny niektórych urządzeń dostępnych w sprzedaży przekraczają 1000 zł. Nie oznacza to jednak, że zakup nawilżacza powietrza musi wiązać się z tak dużym wydatkiem. W poniższym artykule zamieściliśmy wskazówki ułatwiające wybór dobrego nawilżacza, a także przegląd popularnych modeli, które można kupić, dysponując budżetem w wysokości do 300 zł.

  Continue Reading

 • higromter z wyświetlaczem Wilgotność powietrza w domu: względna i bezwzględna – jaka ma być?

  Poziom nawilżenia powietrza w mieszkaniu powinien być utrzymany w granicach od 40% a 60%. Zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotność powietrza nie służy wielu elementom domowego wyposażenia, a co gorsza stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia. Sprawdź, jak kontrolować poziom nawilżenia i co robić, kiedy nie jest prawidłowy.

  Spis treści

  1. Wilgotność względna i bezwzględna
  2. Pomiar wilgotności powietrza
  3. Suche powietrze – przyczyny i skutki
  4. Nawilżanie powietrza – najlepsze metody
  5. Wysoka wilgotność powietrza w domu

  Wilgotność względna i bezwzględna

  Prawidłowa wilgotność względna powietrza wynosi od 40 do 60%.

  Zacznijmy jednak od tego, iż mówiąc o poziomie nawilżenia powietrza, wyróżnia się dwa pojęcia: wilgotność względną i bezwzględną.

  Wilgotność powietrza względna

  Jest wyrażana w procentach (%) i prezentuje stosunek masy wody znajdującej się w powietrzu do maksymalnej masy, która może zostać rozpuszczona w danej temperaturze.

  Wilgotność bezwzględna

  Jest prezentowana w gramach na metr sześciennych (g/m³) i wskazuje masę wody obecną 1 m³ powietrza.

  Temperatura a wilgotność względna 

  W praktyce to wilgotność względna jest ważniejsza, gdyż informuje nas o tym, czy poziom nawilżenia powietrza mieści się w normie. Wilgotność względna zależy od wilgotności bezwzględnej oraz od temperatury.

  Zdolność powietrza do pochłaniania wody wzrasta wraz z temperaturą. Dla przykładu utrzymanie wilgotności względnej na poziomie 50% w temperaturze 25°C wymaga, aby wilgotność bezwzględna wynosiła 11,48 g/m³, podczas gdy przy 15°C wystarczy, żeby na 1 m³ przypadało 6,4 g wody.

  Wzajemne zależności między wilgotnością względną, wilgotnością bezwzględną i temperaturą oraz punktem rosy przedstawia wykres Moliera.

  Wykres MolieraŹródło: odbiory.pl

  Pomiar wilgotności powietrza

  Aby sprawdzić, czy powietrze nie jest zbyt suche lub nadmiernie nawilżone, najlepiej zaopatrzyć się w higrometr, czyli czujnik wilgotności powietrza. Najprostsze wilgotnościomierze wskazują wyłącznie wilgotność względną, ale bardziej zaawansowane urządzenia podają też informację o:

  • temperaturze powietrza,
  • wilgotności bezwzględnej,
  • wilgotności właściwej,
  • temperaturze punktu rosy, czyli temperaturze, do której powietrze musiałoby się ochłodzić, żeby uzyskać stan pełnego nasycenia parą wodną.

  Najtańszy miernik wilgotności można kupić już za kilkanaście złotych.

  W czujnik wilgotności wyposażone są zazwyczaj nawilżacze i osuszacze powietrza a często również oczyszczacze.

  Suche powietrze – przyczyny i skutki

  Do spadku poziomu nawilżenia dochodzi głównie:

  • w sezonie grzewczym,
  • podczas susz,
  • w pomieszczeniach klimatyzowanych.

  W sezonie grzewczym przyczyną spadku wilgotności jest fakt, iż jego zdolność do przyswajania wody rośnie wraz z temperaturą. Powietrze na zewnątrz ma zimą temperaturę około 0 st. C. Kiedy trafia do pomieszczenia, nagrzewa się, natomiast objętość obecnej w nim wody nie ulega zmianie. Wody jest zbyt mało, aby utrzymać wilgotność względną w granicach 40-60%.

  Dodatkowy problem stanowi rzadkie wietrzenie pomieszczeń. Proces wietrzenia powinien być przeprowadzany bez względu na porę roku. Zimą najlepiej otworzyć okna na całą szerokość, na maksymalnie 10 minut. Taki zabieg nie będzie skutkował znaczącą utratą ciepła, a temperatura wróci do normy kilka minut po zamknięciu okna.

  W pomieszczeniach klimatyzowanych niski poziom nawilżenia powietrza wynika z tego, że skutkiem ubocznym pracy klimatyzatora jest odprowadzanie z powietrza wody.

  Drapanie w gardle – pierwszy objaw niskiej wilgotności

  Suche powietrze wysusza śluzówkę, którą pokryte są drogi oddechowe, co wywołuje takie dolegliwości jak drapanie w gardle i spowodowany nim kaszel oraz stanowi czynnik ryzyka rozwoju zapalenia krtani. To jednak nie wszystko.

  Suche powietrze a choroby wirusowe i bakteryjne

  Niska wilgotność powietrza czyni nas bardziej podatnymi na zakażenia chorobami bakteryjnym i wirusowym, w tym grypą. Suche powietrze sprzyja zachorowaniu w potrójny sposób:

  1. Zaburza pracę rzęsek znajdujących się w nosie, utrudniając im prawidłowe pełnienie swojej funkcji, która polega na oczyszczaniu wdychanego powietrza.
  2. Osłabia zdolność komórek do naprawy uszkodzeń w płucach spowodowanych przez wirusy.
  3. Zaburza proces wytwarzania interferonów i białek sygnalizacyjnych w zakażonych komórkach, czyli mechanizm ostrzegania o infekcji sąsiednich komórek.

  Nasilenie objawów alergicznych i astmatycznych

  W suchym powietrzu unosi się więcej kurzu i pyłków roślinnych, co prowadzi do nasilenia objawów alergicznych. Obecność alergenów i podrażnienie górnych dróg oddechowych może prowadzić do zaostrzenia objawów astmy. Z tego powodu alergicy i astmatycy powinni w szczególny sposób dbać o prawidłowe nawilżenie powietrza.

  Podrażnienie oczu

  Niska wilgotność powietrza w domu prowadzi do wysuszenia spojówek. Oczy stają się zaczerwienione, pieką i łzawią. Na takie dolegliwości narażane są przede wszystkim osoby noszące soczewki lub pracujące przed komputerem, gdyż są to dodatkowe czynniki, wpływające na wysychanie oczu.

  Pogorszenie kondycji skóry i włosów

  Słabe nawilżenie powietrza oddziałuje negatywnie także na stan naszej skóry i włosów. Skóra staje się przesuszona, zaczerwiona i swędząca, a na dodatek bardziej podatna na negatywny wpływ czynników zewnętrznych. To nie wszystko, ponieważ suche powietrze przyśpiesza powstawanie zmarszczek.

  Wpływ suchego powietrza na włosy przejawia się utratą blasku, przesuszeniem, łamliwością i rozdwajaniem końcówek.

  Niszczenie drewnianych elementów wyposażenia

  Utrzymanie prawidłowej wilgotności powietrza w mieszkaniu jest ważne również ze względu na drewniane wyposażenie domu. Panele podłogowe, meble i inne drewniane powierzchnie pod wpływem kontaktu ze słabo nawilżonym powietrzem rozsychają się i tracą ładny kolor.

  Nawilżanie powietrza – najlepsze metody

  Wilgotność powietrza można spróbować poprawić przy pomocy metod domowych. W sezonie grzewczym wiele osób sięga po nawilżacz na kaloryfer. Niska skuteczność takiego nawilżania (i efekty uboczne niektórych metod domowych) sprawiają, że nie rekomendujemy podobnych rozwiązań.

  Polecaną przez nas metodą poprawy wilgotności są nawilżacze ewaporacyjne. 

  Sprawdź ranking nawilżaczy ewaporacyjnych

  Na rynku dostępne są jeszcze nawilżacze ultradźwiękowe i parowe, ale to ewaporacja jest naturalną i najzdrowszą technologią nawilżania powietrza. O zaletach i wadach każdego z typu nawilżaczy można przeczytać w artykule: Nawilżacz ewaporacyjny, ultradźwiękowy, parowy – wady i zalety

  Wysoka wilgotność powietrza w domu

  Przewilżenie powietrza (wilgotność względna przekraczająca 60%) także jest zjawiskiem negatywnym.

  Zbyt wysoka wilgotność powietrza skutkuje:

  • bólami głowy,
  • bólami mięśni i stawów,
  • rozwojem chorób reumatycznych lub nasileniem ich objawów,
  • gorszym znoszeniem upałów (wysoka wilgotność sprawia, że temperatura wydaje się jeszcze wyższa),
  • pojawieniem się w mieszkaniu chorobotwórczych pleśni i grzybów,
  • rozklejaniem się drewnianych elementów wyposażenia.

  Prawidłowe wykrycie i wyeliminowanie przyczyny problemu jest bardzo ważne, ponieważ metody walki ze zbyt wysoką wilgotnością mają charakter doraźny.

  Wilgoć w domu może być spowodowana:

  • awarią sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • niesprawną wentylacją,
  • słabą izolacją przeciwwilogociową fundamentów,
  • nieszczelnym pokryciem dachowym,
  • zatkaniem rur odprowadzających deszczówkę,
  • stosowaniem klimatyzera.

  Usunięcie źródła wilgoci w domu nie oznacza jednak, że znikną wszystkie jej efekty, zwłaszcza jeśli wysoka wilgotność powietrza utrzymywała się przez długi czas. Pozostałościami po niej często są pleśń na ścianie i zapach stęchlizny. Ważna jest zatem umiejętność rozpoznawania wilgoci i szybka reakcja. Sygnałem ostrzegawczym może być wilgoć na oknach, czyli zaparowane szyby w domu.

  Sposoby na wilgoć w domu

  1. Osuszacze powietrza
   Najpopularniejsze osuszacze powietrza wykorzystują technologię kondensacji. Są wyposażone w sprężarkę oraz radiator, w którym skrapla się woda, odprowadzana później przez rurkę. Domowe osuszacze usuwają z powietrza 10-40 litrów wody na dobę.
  2. Pochłaniacze wilgoci
   Pochłaniacze wilgoci najczęściej mają postać pojemników, woreczków lub poduszek. Są wypełnione materiałem o właściwościach adsorpcyjnych, w który wsiąka woda obecna w powietrzu. Pochłaniacz wilgoci zwykle nie wymaga zasilania, a jedynie wymiany wkładu adsorpcyjnego. Nie jest on jednak w stanie chronić przed wilgocią tak skutecznie, jak osuszacz. Sprawdzi się w małym pomieszczeniu, przy niewielkich problemach z wilgotnością powietrza.
  3. Domowe sposoby na wilgoć
   Jako pochłaniacze wilgoci wykorzystywane bywają sól oraz kreda. Jeśli chodzi o wilgoć na ścianie i spowodowane nią grzyby pleśniowe, to zamiast chemicznych preparatów można wykorzystać takie środki jak ocet, olejek z drzewa herbacianego, woda utleniona albo soda. Przydatna bywa też farba przeciw wilgoci. Jeżeli domowe sposoby na pleśń zawiodą, konieczne jest zastosowanie silniejszych produktów, gdyż grzyby i pleśnie są chorobotwórcze.
 • Ficus benjamina Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze

  Oczyszczacze powietrza wyposażone w odpowiednie technologie filtracyjne są najskuteczniejszym sposobem na usunięcie groźnego dla zdrowia smogu.

  Rosnąca świadomość Polaków w zakresie wpływu jakości powietrza na zdrowie przełożyła się na wzrost zainteresowania tymi urządzeniami, lecz także alternatywnymi metodami usuwania zanieczyszczeń. Czy taką alternatywą mogą być rośliny doniczkowe?

  Rośliny pochłaniają wyłącznie zanieczyszczenia gazowe, natomiast w walce z pyłami zawieszonymi, czyli głównym składnikiem smogu, są całkowicie nieskuteczne.

  Co więcej, w domowych warunkach efektywność roślin jest niska, dlatego w pomieszczeniu musiałoby znaleźć się ich dość dużo, aby powietrze zostało oczyszczone z LZO.

  Rośliny mogą wspomagać walkę z zanieczyszczeniami, ale jeśli chcesz jak najlepiej zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich, zaopatrz się w oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA i filtrem węglowym.

  1. 20 gatunków roślin oczyszczających powietrze – charakterystyka 
  2. Rośliny łatwe w uprawie 
  3. Rośliny bezpieczne dla psów i kotów
  4. Historia badań nad roślinami oczyszczającymi powietrze
  5. Czy rośliny oczyszczające powietrze mają sens?

  20 gatunków roślin oczyszczających powietrze – charakterystyka

  Chamedora wytworna (Chamaedorea elegans)palma koralowa

  Chamedora wytworna - palma koralowa oczyszczająca powietrza, Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Chamaedorea_elegans_01.jpg

  Nazwa polskaChamedora wytworna
  Nazwa systematycznaChamaedorea elegans
  Cenaok. 11 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwatrichloroetylen
  formaldehyd
  benzen
  ksyleny
  tlenek węgla
  Najlepsza lokalizacjaw cieniu lub w półcieniu, w głębi pomieszczenia
  Preferowana glebażyzna, próchnicza, najlepiej z domieszką torfu, odczyn pH w granicach 5-6
  Sposób podlewaniawtedy, gdy podłoże jest przesuszone, przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej
  Dodatkowe uwaginawilża powietrze

  Nefrolepis wyniosłyPaprotka

  Nefrolepis wyniosły, fot. Jerzy Opioła
  Nazwa polskaNefrolepis wyniosły
  Nazwa systematycznaNephrolepis exaltata
  Cenaok. 17 zł (sprawdź cenę na Allegro)
  Co usuwaksyleny
  formaldehyd
  Najlepsza lokalizacjamiejsca, gdzie dociera rozproszone światło
  Preferowana glebaspecjalne podłoże do paproci, ewentualnie ziemia torfowa, lekko kwaśna, z dodatkiem mchu albo keramzytu
  Sposób podlewanialatem przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, zimą co najmniej raz na tydzień
  Dodatkowe uwaginie lubi przesadzania

  Zielistka Sternberga

  Zielistka Sternberga, źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Hierbabuena_0611_Revised.jpg
  Nazwa polskaZielistka Sternberga
  Nazwa systematycznaChlorophytum comosum
  Cenaok. 11 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwaksyleny
  formaldehyd
  Najlepsza lokalizacjamiejsca o średnim stopniu nasłonecznienia
  Preferowana glebazwykła ziemia dla roślin doniczkowych
  Sposób podlewaniawodą o temperaturze pokojowej, kiedy górna warstwa podłoża jest przesuszona
  Dodatkowe uwagibrązowienie końcówek świadczy o zbyt intensywnym podlewaniu

  Sansewieria gwinejska

  Nazwa polskaSansewieria gwinejska
  Nazwa systematycznaSansevieria trifasciata
  Cenaok. 339 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwatrichloroetylen
  benzen
  ksyleny
  formaldehyd
  Najlepsza lokalizacjamiejsca nasłonecznione
  Preferowana glebalekka, próchnicza, o odczynie zbliżonym do obojętnego
  Sposób podlewaniapoprzez wlewanie wody do podstawki
  Dodatkowe uwagiroślina trująca

  Sansewieria gwinejska, Źródło: fot. Katia Maglogianni

  Daktylowiec niski

  Phoenix roebelinii - Daktylowiec niski, żródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Phoenix_roebelenii.jpg
  Nazwa polskaDaktylowiec niski
  Nazwa systematycznaPhoenix roebelinii roebelenii
  Cenaod 159 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwaksyleny, formaldehyd
  Najlepsza lokalizacjaciepłe i słoneczne miejsce w odległości 0,5-2 m od okna
  Preferowana glebaśrednio ciężka, próchnicza, o pH w granicach 5,7-6,8
  Sposób podlewaniaw okresie wegetacyjnym obficie, w pozostałe miesiące umiarkowanie
  Dodatkowe uwagilatem można wynosić go na zewnątrz, ale nie może być narażony na wiatr

  Bluszcz pospolity

  Bluszcz pospolity, Zródło: https://pixabay.com/en/ivy-leaves-green-climber-1406536/
  Nazwa polskaBluszcz pospolity
  Nazwa systematycznaHedera helix
  Cenaod 15 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwatrichloroetylen
  benzen
  ksyleny
  formaldehyd
  toluen
  Najlepsza lokalizacjamiejsce lekko zacienione, a w przypadku młodych roślin najlepiej na parapecie okna północnego
  Preferowana glebastandardowa ziemia doniczkowa z dodatkiem piasku lub żwiru, dobrze przepuszczalna
  Sposób podlewanianie częściej niż dwa razy w tygodniu i niezbyt obfite
  Dodatkowe uwagiroślina trująca

  Aglaonema

  Aglaonema Schott, zdjęcie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Aglaonema.var.jpg
  Nazwa polskaAglaonema
  Nazwa systematycznaAglaonema Schott
  Cenaod 39 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwaksyleny
  formaldehyd
  Najlepsza lokalizacjamiejsce ciepłe, ale nie bezpośrednio nasłonecznione
  Preferowana glebamieszanka torfu i piasku z niewielką ilością kompostu lub uniwersalna mieszanka ziemi ogrodniczej
  Sposób podlewaniawiosną i latem obficie, a zimą oszczędniej, zawsze miękką wodą
  Dodatkowe uwagizawiera substancje, które działają drażniąco na skórę i śluzówkę

  Anturium Andreego

  Anturium Andreego, Źródło: https://pixabay.com/pt/ant%C3%BArio-flamingo-flor-anthurium-2507743
  Nazwa polskaAnturium Andreego
  Nazwa systematycznaAnthurium andreanum
  Cenaod 55 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwaksyleny
  formaldehyd
  amoniak
  Najlepsza lokalizacjastanowisko jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione
  Preferowana glebakwaśna o pH w granicach 4,5-5,5, lekka i próchnicza, a najlepiej mieszanka ziemi liściowej, kory, torfu i piasku w równych proporcjach
  Sposób podlewaniaodstałą, miękką wodą o temperaturze pokojowej, dbając o to, aby ziemia była stale zwilżona, lecz nie mokra.
  Dodatkowe uwagizawiera substancje trujące

  Gerbera Jamesona

  Gerbera Jamesona, Żródlo: https://pixabay.com/en/flower-spring-summer-gerbera-631765/
  Nazwa polskaGerbera Jamesona
  Nazwa systematycznaGerbera jamesonii
  Cenaod 6 zł – nasiona (kup na Allegro.pl)
  Co usuwatrichloroetylen
  ksyleny
  formaldehyd
  benzen
  Najlepsza lokalizacjastanowisko widne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione
  Preferowana glebażyzna, a jednocześnie lekka i przepuszczalna, np. zwykła ziemia doniczkowa z dodatkiem piasku i torfu
  Sposób podlewaniaw okresie wegetacji często w niedużych ilościach, pomiędzy październikiem a marcem minimalnie
  Dodatkowe uwagiroślina uważana za trudną w uprawie,nawilża powietrze

  Dypsis lutescens (Chrysalidocarpus lutescens, Palma Areka)

  Dypsis lutescens (Chrysalidocarpus lutescens, Palma Areka), Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Areca_palm.jpg
  Nazwa polskaDypsis lutescens/Palma Areka (Chrysalidocarpus lutescens)
  Nazwa systematycznaDypsis lutescens (Chrysalidocarpus lutescens)
  Cenaod 10 zł / 30 cm (kup na Allegro.pl)
  Co usuwaksyleny, formaldehyd, toluen
  Najlepsza lokalizacjaciepłe, w słońcu lub półcieniu
  Preferowana glebaspecjalne podłoże dla palm albo uniwersalna ziemia ogrodnicza z dodatkiem gliny i piasku, z warstwą drenażową na dnie donicy
  Sposób podlewaniaod wiosny do jesieni dwa razy w tygodniu, zimą raz
  Dodatkowe uwagiżółknięcie i usychanie liści świadczy o niskiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu

  Chryzantema wielkokwiatowa

  Chryzantema wielkokwiatowa
  Nazwa polskaChryzantema wielkokwiatowa
  Nazwa systematycznaChrysanthemum morifolium
  Co usuwatrichloroetylen
  ksyleny
  formaldehyd
  benzen
  amoniak
  Najlepsza lokalizacjamiejsce jasne, nasłonecznione
  Preferowana glebażyzne i przepuszczalne podłoże o odczynie zasadowym
  Sposób podlewaniaregularne, aby zachować wilgotną, lecz nie mokrą glebę
  Dodatkowe uwagiw domu kwitnie krócej niż na zewnątrz

  Dracena odwrócona

  Dracena odwrócona, źródło: https://ranking-oczyszczaczy.pl/wp-content/uploads/2018/02/Dracaena-odwr%C3%B3cona.jpg
  Nazwa polskaDracena odwrócona
  Nazwa systematycznaDracaena reflexa
  Cenaod 19 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwatrichloroetylen
  ksyleny
  formaldehyd
  benzen
  amoniak
  toluen
  tlenek węgla
  Najlepsza lokalizacjajasne miejsce, ale nie w bezpośrednim kontakcie ze słońcem
  Preferowana glebalekka i porowata z warstwą drenażową na dnie donicy
  Sposób podlewanialatem obficie, aby ziemia była cały czas wilgotna, a zimą wtedy, gdy podłoże przeschnie
  Dodatkowe uwagilubi wysokie temperatury, dlatego zimą nie powinna być przechowywana w miejscu, gdzie jest mniej niż 15-18° C

  Dracena wonna

  Dracena wonna, źródło: https://ranking-oczyszczaczy.pl/wp-content/uploads/2018/02/Dracena-wonna.jpg, fot. Jerzy Opioła
  Nazwa polskaDracena wonna
  Nazwa systematycznaDracaena fragrans
  Co usuwatrichloroetylen
  benzen
  formaldehyd
  Najlepsza lokalizacjamiejsce jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione
  Preferowana glebapróchnicze i przepuszczalne, najlepiej specjalna ziemia do dracen
  Sposób podlewanialatem obficie, utrzymując glebę w wilgoci, a zimą wtedy, gdy podłoże przeschnie
  Dodatkowe uwagizawiera substancje trujące

  Figowiec Benjamina

  Ficus benjamina, źródło: https://pixabay.com/id/ficus-daun-tanaman-vegetasi-hijau-2682320/
  Nazwa polskaFigowiec benjamina
  Nazwa systematycznaFicus benjamina
  Cenaok. 26 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwaksyleny
  formaldehyd
  benzen
  amoniak
  oktan
  Najlepsza lokalizacjamiejsce jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione
  Preferowana glebażyzna i przepuszczalna, o odczynie pH 5,7-6,8
  Sposób podlewaniamiękką, najlepiej przegotowaną wodą, kiedy górna warstwa podłoża lekko przyschnie
  Dodatkowe uwagiroślina trująca, źle reaguje na zmianę miejsca

  Epipremnum złociste

  Epipremnum złociste, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Epipremnum_pinnatum_a2.jpg
  Nazwa polskaEpipremnum złociste
  Nazwa systematycznaEpipremnum aureum
  Cenaok. 20 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwaksyleny
  formaldehyd
  benzen
  Najlepsza lokalizacjanajlepiej stanowisko dobrze naświetlone, ale przetrwa także w półcieniu
  Preferowana glebauniwersalna ziemia do kwiatów doniczkowych, może być z dodatkiem piasku
  Sposób podlewaniakiedy ziemia lekko przyschnie, latem średnio co 4-5 dni, a zimą co 7-8
  Dodatkowe uwagijego pędy mogą osiągać długość ponad 4 m

  Szparag Sprengera (aspragus gęstokwiatowy)

  Nazwa polskaSzparag Sprengera (aspragus gęstokwiatowy)
  Nazwa systematycznaAsparagus densiflorus
  Co usuwaformaldehyd
  ksyleny
  toulen
  benzen
  trichloroetylen
  Najlepsza lokalizacjamiejsca widne, lecz nie bezpośrednio nasłonecznione
  Preferowana glebażyzne, próchniczne, lekko kwaśne (pH 6,0-6,5)
  Sposób podlewaniamiękką wodą, z częstotliwością umożliwiającą zachowanie stale wilgotnego podłoża
  Asparagus densiflorus = Szparag Sprengera (aspragus gęstokwiatowy), Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Asparagus_densiflorus_%27Myersii%27.jpg

  Hoja różowa

  Hoja różowa, Źródło: https://pixabay.com/no/blomst-natur-hvit-blomst-574848/
  Nazwa polskaHoja różowa
  Nazwa systematycznaHoya carnosa
  Cenaok. 25 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwaformaldehyd
  benzen
  toluen
  Najlepsza lokalizacjamiejsce jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione
  Preferowana glebażyzna, próchnicza i przepuszczalna, może być uniwersalna ziemia do roślin doniczkowych z dodatkiem piasku
  Sposób podlewaniaw niewielkich ilościach, kiedy przeschnie górna warstwa podłoża

  Skrzydłokwiat

  Skrzydłokwiat
  Nazwa polskaSkrzydłokwiat
  Nazwa systematycznaSpathiphyllum
  Cenaok. 14 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwaformaldehyd
  benzen
  aceton
  trichloroetylen
  Najlepsza lokalizacjastanowisko półcieniste
  Preferowana glebażyzna, przepuszczalna, lekko kwaśna (pH 5-6)
  Sposób podlewanialatem 2-3 razy w tygodniu, zimą raz na tydzień

  Trzykrotka

  trzykrotka, Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tradescantia.fluminensis.JPG
  Nazwa polskaTrzykrotka
  Nazwa systematycznaTradescantia
  Cenaok. 30 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwatrichloroeten
  benzen
  ksyleny
  formaldehyd
  toluen
  Najlepsza lokalizacjajasne, ale bez nadmiaru słońca, rozwija się także w półcieniu
  Preferowana glebapróchnicza, najlepiej z dodatkiem ziemi kompostowej
  Sposób podlewaniawiosną i latem podłoże powinno być lekko wilgotne, jesienią i zimą ilość wody należy ograniczyć

  Liriope szafirkowata

  Liriope szafirkowata, Źróło: https://pixabay.com/pl/liriope-kwiat-lily-trawa-trawa-296932/
  Nazwa polskaLiriope szafirkowata
  Nazwa systematycznaLiriope muscari
  Cenaok. 18 zł (kup na Allegro.pl)
  Co usuwatrichloroetylen
  amoniak
  ksyleny
  Najlepsza lokalizacjapółcieniste
  Preferowana glebażyzna, próchnicza, o pH kwaśnym
  lub lekko kwaśnym
  Sposób podlewaniapoprzez wlewanie wody
  do doniczki

  Rośliny łatwe w uprawie

  Jeśli nie masz doświadczenia w hodowli roślin, wybierz jeden z gatunków łatwych w uprawie. Odpowiednie dla ciebie rośliny to:

  Rośliny bezpieczne dla psów i kotów

  Koty i psy mogą odgryzać i zjadać kawałki roślin, a w niektórych z nich obecne są trujące substancje. Jeśli masz w domu zwierzaka, powinieneś wybrać gatunki bezpieczne dla niego. Spośród omówionych przez nas roślin na uwagę zasługują:

  Historia badań nad roślinami oczyszczającymi powietrze

  Badaniem wpływu roślin na stan powietrza zajęła się NASA, która w 1989 r. opublikowała listę 18 gatunków najlepiej radzących sobie z usuwaniem zanieczyszczeń

  Znalazły się na niej: aglaonema, anturium Andreego, bluszcz pospolity, chryzantema wielkokwiatowa, daktylowiec niski, dracena odwrócona, dracena wonna, dypsis lutescens, epipremnum złociste, figowiec Benjamina, gerbera Jamesona, nefrolepis obliterata, nefrolepis wyniosły, liriope szafirkowata, rapis wyniosły, sansewieria gwinejska, skrzydłokwiat oraz zielistka Sternberga.

  W trakcie badań uwzględniono efektywność walki z formaldehydem, benzenem, amoniakiem, ksylenami i trichloroetylenem.

  Aby rzetelne ocenić wyniki uzyskane przez NASA, trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż badane rośliny znajdowały się w szczelnych komorach o objętości maksymalnie 1 m³. To zupełnie inne warunki niż te, z jakimi mamy do czynienia w naszych domach i mieszkaniach.

  B. C. “Bill” Wolverton, jeden z pracowników NASA kontynuował badania nad zdolnością roślin do redukcji zanieczyszczeń jeszcze przez wiele lat. W 2006 r. dokonał on eksperymentu, którego wyniki nie zostały wprawdzie oficjalnie opublikowane, ale zasługują na wspomnienie. Wolverton skonstruował wówczas filtr roślinno-powietrzny, czyli roślinę rosnącą w mieszaninie węgla aktywnego i keramzytów, którą umieścił w przyczepie silnie zanieczyszczonej formaldehydem. Przeprowadzone testy wykazały, iż jego poziom obniżył się z 0,18 ppm do 0,03 ppm.

  Tematem tym zainteresował się także Stanley J. Kays z Uniwersytet w Georgii, który w 2009 r. po sprawdzeniu 28 roślin stwierdził, że niektóre z nich oczyszczają powietrze, a dodatkowo poprawiają samopoczucie psychiczne, obniżając poziom stresu i zwiększając produktywność.

  Zespół Kaysa ocenił skuteczność walki usuwania benzenu, toluenu, trichloroetenu, oktanu i alfa-pinenu, z którymi spośród przebadanych gatunków najlepiej poradziły sobie aspragus gęstokwiatowy (szparag Sprengera), bluszcz pospolity (Hedera helix), hemigraphis alternata oraz hoja (Hoya carnosa).

  Sam naukowiec zwrócił jednak uwagę na fakt, iż badania odbywały się w warunkach laboratoryjnych, które różnią się od domowych.

  Rośliny a smog

  Roślin doniczkowych nie można uznać za znakomitą broń w walce ze smogiem nie tylko ze względu na specyfikę warunków, w jakich przeprowadzono badania. Główny problem stanowi fakt, iż rośliny nie usuwają pyłów zawieszonych, czyli podstawowego składnika smogu. Jeśli chcesz oczyścić powietrze z pyłów PM2,5 i PM10, potrzebujesz dobrego oczyszczacza powietrza.

  ranking oczyszczaczy powietrza

  Czy rośliny oczyszczające powietrze mają sens?

  Zaprezentowane przez nas gatunki to rośliny doniczkowe, które najlepiej radzą sobie z oczyszczaniem powietrza. Chociaż żadna z nich nie zastąpi oczyszczacza, to warto mieć je w swoim domu – będą stanowić dodatkową ochronę i zdobić pomieszczenia.

  Warto pamiętać o tym, że to system korzeniowy jest elementem odpowiedzialnym za oczyszczanie, dlatego w celu pełnego wykorzystania właściwości roślin doniczkowych, należy ustawić je w taki sposób, żeby powietrze łatwo docierało do korzeni.

  Drugi czynnik wpływający na efektywność walki z toksynami to stosunek liczby roślin do wielkości pomieszczenia. Możliwości filtracyjne poszczególnych gatunków są różne, ale jedna roślin z pewnością nie wpłynie znaczącą na jakość powietrza, dlatego w każdym pokoju powinno ich być kilka.

  Uwaga! Badania Kaysa wykazały też, iż plastikowe doniczki oraz pestycydy mogą stać się źródłem LZO. Warto zatem wybierać bezpieczne pojemniki i korzystać z naturalnych środków ochrony roślin.

  Podsumowanie, czyli rośliny oczyszczające powietrze wg ranking-oczyszczaczy.pl

  Rośliny doniczkowe usuwają wyłącznie zanieczyszczenia gazowe, a ich efektywność jest dość niska. Aby uzyskać dobre rezultaty, w pomieszczeniu trzeba umieścić przynajmniej kilkanaście różnych gatunków. Żadna roślina nie pochłania pyłów zawieszonych. Jeśli chcesz dobrze dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich, skorzystaj z rankingu oczyszczaczy powietrza albo wybierz jedno z rekomendowanych urządzeń.

  Oczyszczacze powietrza do pokoju do 30 m²:

  • Klarta Forste 3 (najlepszy stosunek ceny do możliwości) – cena około 700 zł
  • LIFAair LA333 ze stacją LAM05 (ogromna ilość węgla, czujnik LZO) – cena około 3500 zł

  Oczyszczacze powietrza do pokoju od 30 do 70 m²:

  • Klarta Stor (najlepszy stosunek ceny do możliwości) – cena około 1100 zł
  • LIFAair LA503 ze stacją LAM05 (ogromna ilość węgla, czujnik LZO) – cena około 4500 zł

 • dwa filtry hepa klasy e11 Filtry HEPA w oczyszczaczach powietrza. Klasyfikacja: H14, H13, H12, E11 i E10.

  Filtr HEPA to sprawdzona technologia, stosowana zarówno w oczyszczaczach powietrza, jak i np. odkurzaczach domowych. Dzięki specyficznej budowie są w stanie usunąć nawet 99% mikroskopijnych cząstek zanieczyszczeń.

  Poszukujesz urządzenia, które pomoże Ci obronić się przed smogiemzanieczyszczeniami powietrza w otoczeniu? Być może chcesz również chronić siebie i bliskich przed wirusami i drobnoustrojami? A może masz w domu alergika, któremu chciałbyś pomóc? Dobrze trafiłeś! W poniższym artykule wytłumaczymy m.in jak działa filtr HEPA, skąd bierze się jego skuteczność, co jest w stanie usunąć oraz jak eksploatować filtry. Jeśli poszukujesz przykładowych urządzeń, pod koniec artykułu przygotowaliśmy dla Ciebie kilka rekomendacji. Powodzenia! Continue Reading