Węglowodory aromatyczne (WWA) – trujący składnik smogu

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne