Formaldehyd – trujący mieszkaniec domów i składnik smogu

Formaldehyd-składnik-smogu