Formaldehyd (HCOH) – trujący mieszkaniec domów i składnik smogu

Formaldehyd zdjęcie główne