Category Archives

  Porady

 • All
 • Koncentracja jonów - grafika Jonizacja powietrza w oczyszczaczach powietrza

  Odkryte już ponad 100 lat temu jony ujemne występujące w powietrzu mają zauważalny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz zwierząt, jak również na rozwój roślin. Badania dowodzą m.in., iż jonizacja może mieć pozytywny wpływ na osoby cierpiące z powodu alergii na pleśnie, grzyby czy kurz. Czy może być ona skuteczna również w neutralizacji cząstek pyłów zawieszonych (PM1 czy PM2,5)? Jak działa jonizacja powietrza w oczyszczaczach i co warto o niej wiedzieć?

  Na czym polega jonizacja powietrza?

  Aby zrozumieć lepiej na czym polega zjawisko jonizacji, warto zacząć od wyjaśnienia czym tak naprawdę jest jon.

  Jon jest atomem (lub grupą atomów), naładowanym dodatnio lub ujemnie, poszukującym w swoim otoczeniu cząstki o przeciwnym ładunku.

  Zazwyczaj atomy lub cząsteczki posiadają taką samą ilość protonów oraz elektronów, wobec czego są obojętne elektrycznie.

  Istnieją też jednak atomy, w których liczba protonów jest mniejsza od liczby elektronów. Nazywamy je jonami ujemnymi lub anionami. Jak również te, gdzie liczba protonów jest większa od liczby elektronów. One z kolei nazywane są jonami dodatnimi lub kationami.

  Jonizacja jest to zjawisko powstawania jonu (kationu lub anionu) z obojętnego atomu lub cząsteczki.

  W środowisku naturalnym zjonizowane powietrze występuje np. w okolicach wodospadów, w lasach czy po burzy. Charakterystyczne rześkie powietrze to efekt rozrywania cząsteczek wody, których samotne kationy wodoru i aniony tlenu krążą w powietrzu, dążąc do przyłączenia się do cząsteczki wody.


  Koncentracja jonów ujemnych w cm3 w poszczególnych miejscach wygląda następująco:
  – wodospad: 95 000 – 450 000
  – góry, wybrzeża, lasy: 50 000 – 100 000
  – miasta: 100 – 2 000
  – biura, pomieszczenia bytowe: 40-100

  Proces określany jako efekt Lenarda sprawia, iż podczas rozrywania się kropelek wody mniejsze z rozerwanych części zostają naładowane ujemnie, a większe dodatnio.

  Mniejsze kropelki dyfundują (rozprzestrzeniają się i przenikają) na większą odległość, tworząc przestrzenną przewagę ładunku ujemnego. Jak to ma się do naszego samopoczucia i zdrowia?

  Jonizacja w oczyszczaczach powietrza

  Moduł jonizacji Winix Zero
  Moduł jonizatora w oczyszczaczu powietrza Winix Zero

  Obecnie na rynku spotkać można wielu producentów oczyszczaczy, umieszczających jonizator w swoich urządzeniach.

  Do najpopularniejszych należy z pewnością Sharp, który opatentował technologię Plasmacluster. Oprócz Sharpa, jest też Winix ze swoim systemem PlasmaWave, Panasonic wykorzystujący technologię Nanoe i wielu innych producentów.

  Przykładowe oczyszczacze powietrza z jonizacją:

  Klarta Forste 3 Silver oczyszczaczOczyszczacze powietrza Klarta np. Klarta Forste 3 (recenzja)

  Oczyszczacz powietrza Sharp UA-HD40e-l przódOczyszczacze powietrza Sharp z technologią Plasmacluster w np. Sharp KC-D40EUW (recenzja)

  oczyszczacz powietrza winix zero przódOczyszczacze powietrza Winix z PlasmaWave, np. Winix Zero (recenzja)

  Oczyszczacz powietrza Panasonic F-XR50Oczyszczacze powietrza Panasonic z technologią Nanoe, np. Panasonic F-VXR50-G (recenzja)

  Czemu służy jonizacja w oczyszczaczach powietrza i jak działa?

  W przeszłości wiele urządzeń wykorzystywało tzw. jonizację ostrzową. Jonizatory ostrzowe wytwarzają jony ujemne dzięki wyładowaniu koronowemu.

  Ich struktura różni się od tych wytwarzanych w przyrodzie, między innymi ze względu na niewielką obecność ozonu i tlenków azotu. Metoda ta pozwala wytworzyć bardzo dużo jonów ujemnych w krótkim czasie. Z drugiej strony jednak emitowane jony należą do tzw. jonów lekkich (patrz. w/w efekt Lenarda).

  Ich “żywotność” jest krótkotrwała, albowiem szybko rozładowują się na pierwszej napotkanej przeszkodzie (firanki, meble, sprzęt elektroniczny). Za minus takiego rozwiązania uznawano w przeszłości nadmiar ozonu, który powstaje przy tworzeniu anionów tlenu.

  Współczesne jonizatory zdają się ten problem rozwiązywać, będąc bezpiecznymi dla użytkownika.

  (od lewej) Klarta Forste 3, Sharp KC-D40, Panasonic F-VXR50-G, Winix Tower Q
  Źródło: opracowanie własne na podst. materiałów producentów

  Nieco inaczej wygląda jonizacja plazmowa (inaczej termoemisyjna). Jonizatory termoemisyjne działają znacznie wolniej, generując jony ujemne dzięki elektronom tworzącym się na rozgrzanym metalu. W ten sposób powstają jony ciężkie (o niskiej energii), które wydostają się na zewnątrz przy udziale mikrocząsteczek wody, co sprawia, że są dużo trwalsze.

  Wytwarzane w procesie termoemisji jony podobne są do tych, występujących w naturze, w szczególności nad morzem czy w lasach. W przeciwieństwie do jonów lekkich, jony ciężkie są w stanie przeniknąć do pęcherzyków płucnych albowiem nie rozbijają się przy kontakcie ze ściankami górnych dróg oddechowych.

  Moduł jonizacji powietrza w Sharp KC-D40EUW
  Jonizator w oczyszczaczu powietrza Sharp KC-D40EUW

  Metodę jonizacji termoemisyjnej wykorzystuje m.in. Sharp, który w swojej technologii Plasmacluster emituje jony ujemne tlenu i dodatnie wodoru, które dążą do połączenia się, tworząc silnie reaktywne rodniki hydroksylowe (grupa OH). Przylegając do powierzchni cząsteczek roztoczy, pleśni, grzybów czy drobnoustrojów, „wyciągają” z nich wodór potrzebny do stworzenia cząsteczki wody i rozbijają w ten sposób szkodliwe substancje.

  Jonizator powietrza a alergia

  Jednym z często powtarzanych argumentów podawanych przez zwolenników jonizacji jest jej przydatność w zwalczaniu alergenów.

  Istotnie, uwalniane do otoczenia jony krążą w powietrzu, osiadając na napotkanych substancjach szkodliwych i opadając z nimi na powierzchnię ścian, podłóg czy mebli.

  Dzięki temu pyłki, drobnoustroje czy roztocza kurzu domowego stają się łatwiejsze do usunięcia podczas codziennego czyszczenia. Aby jednak przybliżyć bardziej skuteczność działania tego procesu, warto przytoczyć wyniki badań opublikowanych w 2012 roku na łamach Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine

  W badaniu tym wykorzystano termoemisyjny jonizator plazmowy (jaki można spotkać się w wielu sprzedawanych obecnie urządzeniach). Sprawdzono jak jonizator ten poradzi sobie z dwoma popularnymi roztoczami kurzu (Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae) )w różnych odstępach czasu (6, 16 i 24 godziny). Zbadano również jak środowisko pracy jonizatora (bezpośrednia ekspozycja na roztocza vs. roztocza ukryte w materacu) wpłynie na jego skuteczność.

  Końcówki jonizatora Klarta Stor
  Końcówki w jonizatorze Klarta Stor

  Badania potwierdziły spadek ilości roztoczy w otoczeniu, pokazując jednocześnie większą śmiertelność roztoczy przy dłuższym działaniu jonizatora. W przypadku D.pteronyssinus śmiertelność wynosiła ok. 38 % po 6 h działania jonizatora oraz 82 % po 24 h pracy urządzenia. Dla D.farinae wartości te wynosiły odpowiednio 13 i 70 %.

  Jednocześnie zaobserwowano również spadek skuteczności jonizacji w przypadku roztoczy ukrytych w materacu. Zadowalające wyniki (ok. 72 % dla D.farinae i 29% dla D.pteronyssinus) zaobserwowano dopiero po upływie 72 h. Powyższe badania potwierdzają więc, iż jonizacja neutralizuje roztocza, jednocześnie poddając nieco w wątpliwość skuteczność tej metody. Zadowalającą skuteczność jonizator przejawia bowiem wobec tych cząstek roztoczy, które unoszą się w powietrzu.

  Choć wyników powyższych badań nie można przekładać bezpośrednio na inne rodzaje alergenów (pyłki roślin czy naskórek zwierzęcy), jedna z obserwacji zdaje się być uniwersalna: jonizacja oddziałuje dobrze na cząsteczki zanieczyszczeń krążące w powietrzu.

  W przypadku cząsteczek ukrytych w tapicerkach, materacach czy zasłonach jej skuteczność może być niższa. Dlatego też warto mieć również urządzenie, które wymusi cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, np. oczyszczacz powietrza. W artykule “Oczyszczacz powietrza dla alergików” wyjaśniamy szerzej jak wybrać taki oczyszczacz.

  Jonizator powietrza czy oczyszczacz powietrza z jonizatorem?

  Jak wspomnieliśmy już wyżej, uwalniane przez jonizator jony unieszkodliwiają wiele zanieczyszczeń. Jednak ich skuteczność w warunkach codziennego użytku nie jest zbyt wysoka. O ile poradzą sobie całkiem nieźle z substancjami krążącymi w powietrzu, o tyle w przypadku zanieczyszczeń ukrytych w różnych powierzchniach, ich skuteczność wyraźnie spada.

  Jonizator powietrza
  Jonizator powietrza
  źródło: alltronix.pl

  Czas pracy jonizatora potrzebny do osiągnięcia zadowalającego nas efektu jest również bardzo długi (kilkanaście do kilkudziesięciu godzin). Dlatego też w tym momencie przydaje się oczyszczacz powietrza, który wymusi cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu. Ta potrafi oderwać zanieczyszczenia, które osiadły już na powierzchniach, kierując je w stronę urządzenia i oczyszczając pokój.

  Skuteczność jonizacji jest też nieporównywalnie większa w przypadku cyrkulacji niż bez niej. Widać to szczególnie dobrze na przykładzie badań skuteczności jonizacji w neutralizacji cząstek aerozoli.

  Jonizacja w oczyszczaczach powietrza może więc dobrze wspomagać główne metody filtracji powietrza z zanieczyszczeń. Poleganie jednak wyłącznie na jonizacji nie przyniesie oczekiwanych efektów, albowiem skuteczność urządzeń elektrostatycznych w oczyszczaniu nie jest zbyt duża. Największą wartość ma tutaj odpowiednia cyrkulacja powietrza oraz właściwy zestaw filtrów (HEPA oraz węglowy).

  Jonizator powietrza nie jest np. stworzony do usuwania gazów (lotnych związków organicznych czy nieprzyjemnych zapachów). Poradzi sobie z nimi, ale generowane koszty (pobór prądu, skutki uboczne) sprawiają, iż inne metody np. filtr węglowy są znacznie korzystniejszym wyborem.

  Dla przykładu, jonizacja plazmowa wprawdzie może pochwalić się wysoką skutecznością w neutralizacji gazów, jednak ze względu na duże koszty, metoda ta nie jest opłacalna w użytku domowym. Podobnie sprawa wygląda z jonizatorami wykorzystującymi plazmę tzw. nietermiczną, w przypadku której duży pobór prądu oraz wytwarzane produkty uboczne (aldehydy, kwasy, alkohole) przekreślają szansę na korzystanie z tej metody.

  Potwierdzono to w badaniu z 2017 roku, analizującym działanie jonizacji w kontekście emisji lotnych związków organicznych. Naukowcy sprawdzili również skuteczność w/w metody wyładowań koronowych. W przypadku neutralizacji toluenu i limonenu była ona obiecująca (odpowiednio 74 i 81 %). W badaniu wykorzystano jednak hybrydowy reaktor koronowy, a do oksydacji w/w substancji i przekształcaniu ich w nieszkodliwe związki używano ozonu.

  Należy również pamiętać, iż wszystkie te badania przeprowadzano w ściśle przygotowanych warunkach laboratoryjnych. Istotne mogą być jednak ogólne wnioski z badania, które podkreślają iż wraz z rozwojem nano i biotechnologii, możemy spodziewać się doskonalszych i tańszych jonizatorów, które dostępne będą na szeroką skalę.

  Czy jonizacja jest szkodliwa? 

  Jednym z najczęstszych argumentów przeciwników jonizatorów powietrza jest efekt uboczny ich działania, jakim jest wytwarzanie się ozonu (O3). O ile urządzenia starej generacji mogły generować niebezpieczne ilości ozonu, o tyle lata badań sprawiły, iż proces ten został znacznie udoskonalony.

  Obecne modele jonizatorów generują znikome ilości ozonu. Producenci oczyszczaczy deklarują zaś, iz przy nieprzerwanej, 8-10 godzinnej pracy urządzenia, ilość ozonu w pomieszczeniu nie przekracza 0,05 ppm.

  Oddziaływanie ozonu na żywe organizmy:

  Szczegóły objawówWartość stężenia O3 [ppm]Wartość w przeliczeniu na mg/m3
  Dopuszczalne stężenie ozonu na stanowisku pracy przy ekspozycji 8 h0,05-0,1 ppm0,107-0,2 mg/m3
  Minimalne stężenie wywołujące podrażnienie oczu, nosa, gardła, ból głowy, skrócenie oddechuod 0,1 ppmod 0,2 mg/m3
  Ból głowy, zaburzenia oddychania, senność, ciężkie zapalenie płuc przy dłuższej ekspozycji1-10 ppm2,14- 21,4 mg/m3
  Niebiezpieczeństwo dla życia i zdrowia10 ppm21,4 mg/m3
  Śmiertelne stężenie w ciągu kilku minutpowyżej 1700 ppmpowyżej 3 638 mg/m3

  Źródło: http://www.ozonizer.pl/centrum-wiedzy/ozonatory/zasady-bezpieczenstwa/

  Wpływ jonów na organizmy 

  O wpływie jonów na zdrowie i samopoczucie ludzi pisał już w 1936 roku prof. Dr. Ludomił Korczyński w swoim „Zarysie Klimatologji Lekarskiej” (pisownia oryginalna).

  W rozdziale zatytułowanym „Biodynamika jonów elektrycznych i naładowań atmosfery Siły” przeczytamy m.in., że „Bardzo wybitną różnicę można spostrzec już w torze oddechowym. Tuż po krótkim oddychaniu powietrzem, zjonizowanym ujemnie, nastaje znaczne zwolnienie ruchów oddechowych, po nieco dłuższym zjawiają się nawet krótkie pauzy oddechowe. Wprost przeciwny wpływ wywiera oddychanie powietrzem z jednostronnym dodatnim ładunkiem jonów.”

  Ponadto zaobserwował również niedostatek tlenu u osób oddychających powietrzem naładowanym jonami dodatnimi. Prof. Korczyński na kolejnych stronach poświęconych ciśnieniu tętniczemu pisze tak: „Równie wyraźny wpływ, jak na oddychanie, wywiera różnie naładowane powietrze na parcie krwi w tętnicach. Już nawet u ludzi z zupełnie prawidłowymi naczyniami i z prawidłowym krążeniem sprowadza powietrze, zjonizowane ujemnie, spadek parcia, powietrze z przeciwnym znakiem elektrycznego”. Objawy te stają się zaś „bardziej dosadne” u hipertoników.

  Obserwacje prof. Korczyńskiego można odnieść do dzisiejszych realiów. Wiele z nas prawdopodobnie zauważyło znużenie, spadek energii, złe samopoczucie czy niższą wydajność po dłuższym czasie przebywania wśród urządzeń elektronicznymi. Monitory, sprzęt AGD, drukarki, komputery, telewizory czy inne gadżety elektroniczne emitują bowiem jony dodatnie, zaburzając równowagę jonową w otoczeniu.

  Historia badań nad jonizacją

  Co ciekawe, temat jonizacji i jej wpływu na zdrowie i samopoczucie jest już zgłębiany od ponad 100 lat.

  • Pierwsze badania dot. charakterystyki jonów w powietrzu i ich biologicznego oddziaływania na organizm ludzki pochodzą z 1931 roku, kiedy profesor Strassburger i Paweł Happel z Instytutu dla Fizykalnej Terapji i z Polikliniki Lekarskiej Uniwersytetu Frankfurckiego, zbadali grupę pacjentów cierpiących m.in. na hipertonię, nerwobóle, dychawicę, schorzenia reumatyczne, podagrę i inne. Poddając ich działaniu jonizacji zaobserwowano m.in. wzrost szybkości  tętna, zwiększenie ciśnienia krwi, ból oraz zawroty głowy w przypadku ekspozycji na jony dodatnie oraz zmniejszenie tych dolegliwości w przypadku jonów ujemnych.
  • W serii badań w latach 50-tych Albert P. Kreuger z Uniwersytetu Kalifornijskiego udowodnił pozytywny wpływ jonów ujemnych na koncentrację, ostrość widzenia, wydolność płuc i kondycję. U roślin natomiast następował szybszy wzrost i większe plony.
  • Kolejne badania pochodzą m.in. z roku 1966, kiedy to grupa naukowców przeprowadziła serię eksperymentów z jonami ujemnymi u dzieci w wieku od 10 do 12 miesięcy. Odkryli, że astma i jej ataki były wyleczone szybciej niż przy konwencjonalnych lekach. Liczba nawrotów była również niższa.
  • W/w prof. Albert Paul Kreuger zaprezentował w  1969 roku również interesujący wpływ jonów ujemnych na produkcję neurohormonu serotoniny. Zaobserwował on, iż jony te mogą mieć działanie uspokajające i regulujące poziom serotoniny w organizmie. Jony dodatnie mogą zaś wywoływać napięcie, drażliwość oraz niepokój. Dało to podstawę do badań nt. wykorzystywania jonizacji w leczeniu depresji, jednak skutki tych badań obnażyły dość niską skuteczność takiej terapii.
  • Polskim akcentem w historii badań nad jonizacją jest obecność chociażby S. Tyczki, który odkrył, że zdrowotny wpływ wodospadów to zasługa m.in.. ekstremalnego poziomu jonów ujemnych
  • Ponadto naukowiec z Polski zauważył również, że ogrzewanie pomieszczeń ma wpływ na deficyt jonów, co z kolei może prowadzić do podatności na choroby układu oddechowego.
  • Istotnym badaniem była próba na świnkach morskich przeprowadzona w 2014 roku przez Wydział Wirusologii Molekularnej Departamentu Medycyny Klinicznej i Eksperymentalnej Uniwersytetu Medycznego w Linköping (Szwecja). Z opublikowanych w 2015 roku wyników badań, wynika, iż  „aktywny jonizator zapobiegł 100% (4/4) infekcji u świnek morskich. Ponadto, urządzenie efektywnie pochłaniało przenoszone drogą powietrzną kaliciwirusy, rotawirusy oraz wirusy grypy przy stopniu [recovery rates] równym 21% po 40 minutach w po objętości 19 m3.” Zjonizowane powietrze i siły elektrostatyczne powodują przyciąganie nie tylko cząsteczek kurzu czy pyłków, ale także rozprzestrzenionych drogą kropelkową wirusów.
  • Ponadto Dr Mirjam Levstik Bravničar rozwinęła temat zależności między jonizacją,  a objawami astmy i alergii. Zwiększenie stężenia jonów ujemnych może obniżyć zawartość histaminy w organizmie, zapobiegając wystąpieniu objawów lub łagodząc ich przebieg.

  Należy przy tym wspomnieć, iż pozytywny wpływ jonizacji na rozwój, samopoczucie i zdrowie był przez lata mocno dyskusyjny. Pojawiło się wiele naukowych głosów (m.in. Kröling, Reiter i Martinac), które podważały optymistyczne wnioski wysuwane przez Kreugera czy Happela. Obecnie naukowcy przychylają się do poglądów, mówiących o dobrym wpływie równowagi jonowej na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Dlatego też jonizatory zaleca się np. w pomieszczeniach z dużą ilością elektroniki, która to generuje nadmiar jonów dodatnich.

  Autor: Maciej Kluba

  Bibliografia:

  1. Korczyński, L. Zarys klimatologii lekarskiej. Część II. — Kraków 1936 Nakł. Pol. Tow. Balneologicznego
  2. Abidin, S.Z., Ming, H.T., Effect of a commercial air ionizer on dust mites Dermatophagoides pteronyssinus and Dermatophagoides farinae (Acari: Pyroglyphidae) in the laboratory, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3609258/ 
  3. Fakty i mity na temat jonizacji powietrza, https://www.sharpdirect.pl/artykuly/fakty-mity-na-temat-jonizacji-powietrza/index.html
  4. Shiue, A., Hu, S.C., Tu, M.L., Particles Removal by Negative ionic Air Purifier in Cleanroom, https://aaqr.org/articles/aaqr-10-06-oa-0048.pdf
  5. Adeloduin, A.A., Kim, K.H., Kumar, P., Kwon, E.E., Szulejko, J.E., Air ionization as a control technology for off-gas emissions of volatile organic compounds, https://www.researchgate.net/publication/315667892_Air_ionization_as_a_control_technology_for_off-gas_emissions_of_volatile_organic_compounds
  6. Maçzyński, B., Tyczka, S., Marecki, B. et al. Effect of the presence of man on the air ion density in an office room. Int J Biometeorol 15, 11–21 (1971), https://www.researchgate.net/publication/18079379_Effect_of_the_presence_of_man_on_the_air_ion_density_in_an_office_room
  7. Hagbom, M., Nordgren, J., Nybor,n R, Hedlund, K., Wigzell, H., Svensson, L. Zjonizowane powietrze wpływa na infekcyjność wirusa grypy i zapobiega jego przenoszeniu drogą powietrzną, https://oczyszczacze.pl/download/badania_lifeair/Badania_LifeAir_Nature_Wirusy.pdf

  Obserwuj nas 🙂

 • Oczyszczacze powietrza do przedszkola Dobry oczyszczacz powietrza – Poznaj 10 rad ekspertów

  Jeśli czytasz ten artykuł, to nadal stoisz przed trudnym wyborem oczyszczacza powietrza do domu. Modeli dostępnych na polskim rynku jest już ponad 200. Kosztują od 250 do nawet 6000 zł. Który jest dobry? Prawie każdy, ale nie każdy wybór jest opłacalny. Po lekturze tego tekstu łatwiej zdecydujesz, który dla Ciebie jest najlepszy.
  Continue Reading

 • Oczyszczacze powietrza na Black Friday Oczyszczacze powietrza na Black Friday i Black Weeks 2019 – prześwietlamy promocje

  Od poniedziałku 25 listopada 2019 rozpoęliśmy monitoring promocji oczyszczaczy powietrza przygotowanych na Black Friday (czarny piątek) i Black Weeks (czarny tydzień). Sprawdzimy, czy promocja to faktyczny HIT czy KIT. Niestety polskie Black Friday to bardzo często próba sprzedaży w wyższej cenie lub wcześniejsza podwyższka celem chwilowej obniżki.

  Zanim kupisz oczyszczacz sprawdź FAKEfriday.org

  A zanim kupisz cokolwiek w tym tygodniu sprawdź na FAKEfriday.org, jak wyglądały ceny oczyszczaczy w ostatnich miesiącach.

  Serwis monitoruje ceny w elektromarketach umożliwiając śledzenie ich comiesięcznych zmian.


  Loga FakeFriday.org Fake Firay

  Ranking oczyszczaczy powietrza z ofert blekfrajdejowych

  Listę sortujemy według algorytmu Opłacalności policzonego dla ceny z Black Friday.

  Oryginalny ranking oczyszczaczy powietrza na 2019/2020 —>

  KLARTA STOR, CENA: 999 ZŁ,
  ZYSKUJESZ: 100 ZŁ

  Klarta Stor na Black Week

  Na co dzień: Opłacalność: 90/100, Możliwości: 67/100
  Black Weeks: Opłacalność: 99/100, Możliwości: 67/100

  Oczyszczacz Klarta Stor potaniał na Black Week o 100 zł i kosztuje 999 zł, co sprawia, że ten najbardziej opłacalny zakup według naszego rankingu Opłacalności staje się jeszcze lepszą ofertą dla wszystkich, którzy potrzebują oczyszczacza do pomieszczenia 30-60 m2. Zakup bez kodu.

  SHARP UA-HD40E-L, CENA: 1199 ZŁ, ZYSKUJESZ: 200 ZŁ

  Sharp UA-HD40E-L na Black Friday

  Na co dzień: Opłacalność: 53/100, Możliwości: 50/100
  Black Weeks: Opłacalność: 61/100, Możliwości: 50/100

  Model Sharp UA-HD40E-L to odpowiednik modelu Sharp KC-D40EUW, który jest sklasyfikowany w naszych rankingu. Przecena w sklepie Media Expert z 1399 na 1199 zł daje 200 zł oszczędności.
  Cena Black Friday wymaga wpisania kodu: ME-22-27-11B przy zakupie. Sharp UA-HD40E-L / Sharp KC-D40EUW to propozycja oczyszczacza do pomieszczeń do 27 m2 z bardzo dobrym nawilżaczem ewaporacyjnym. Minusem urządzenia jest słaba wykrywalność zanieczyszczeń smogowych.

  SHARP KC-D50EUW, CENA: 1798 zł, ZYSKUJESZ: 101 ZŁ

  Na co dzień: Opłacalność: 44/100, Możliwości: 57/100
  Black Weeks: Opłacalność: 47/100, Możliwości: 57/100

  Goszczący w naszym rankingu Sharp KC-D50EUW został przeceniony w sklepie OleOle.pl. Jego promocyjna cena wynosi 1798 zł. I jest to kwota o 101 zł od najtańszej oferty sprzed miesiąca. Urządzenie to jest ciekawą propozycja 2w1 (oczyszczacz z nawilżaczem), posiadając dobre technologie filtracyjne oraz nawilżacz ewaporacyjny o dużej mocy. Minusem jest jednak brak czujnika PM2,5.

  STADLER FORM ROGER LITTLE, CENA: 899 zł,
  ZYSKUJESZ: 100 ZŁ

  Na co dzień: Opłacalność: 36/100, Możliwości: 24/100
  Black Weeks: Opłacalność: 40/100, Możliwości: 24/100

  Z okazji Black Weeks mniejsza wersja oczyszczacza powietrza Stadler Form Roger dostępna jest o 100 zł taniej. Promocję można znaleźć w sieci sklepów Avans, Electro.pl oraz Media Expert. Oczyszczacz ten sprawdzi się w pomieszczeniach do 30 m².

  LIFAAIR LA333 + LAM05, CENA: 3150ZŁ, ZYSKUJESZ: 349 ZŁ

  Na co dzień: Opłacalność: 23/100, Możliwości: 56/100
  Black Weeks: Opłacalność: 26/100, Możliwości: 56/100

  Zamawiając oczyszczacze LIFAair LA333 wraz ze stacją pomiarową LAMO5 w dniach 25-30 XI 2019r. klienci mogą liczyć na 10% rabat w sieci sklepów Homespot. Dzięki temu urządzenia te kosztować będą jedynie 3150 zł zamiast regularnej kwoty 3499 zł. Urządzenia firmy LIFAair należą do najbardziej restrykcyjnych oczyszczaczy dostępnych na rynku, działających według rygorystycznych amerykańskich norm jakości powietrza. Dołączona do zestawu stacja pomiarowa jest w stanie skutecznie odczytywać poziom CO2, PM2.5., TVOC, jak i temperatury.

  LIFAAIR LA503 + LAM05, CENA: 4050 ZŁ, ZYSKUJESZ 449 ZŁ

  Na co dzień: Opłacalność: 23/100, Możliwości: 71/100
  Black Weeks: Opłacalność: 26/100, Możliwości: 71/100

  Kolejny model LIFAair został objęty promocją. Zamawiając oczyszczacz LA503 wraz ze stacją pomiarową LAMO5 w dniach 25-30 XI 2019r. klienci mogą liczyć na 10% rabat w sieci sklepów Homespot. Dzięki temu urządzenia te kosztować będą jedynie 4050 zł zamiast regularnej kwoty 4499 zł. Urządzenia firmy LIFAair należą do najbardziej restrykcyjnych oczyszczaczy dostępnych na rynku, działających według rygorystycznych amerykańskich norm jakości powietrza.

  LAS PURIFIERS – ULTRA 15A, CENA: 1 447 ZŁ, ZYSKUJESZ: 550 ZŁ

  Link do oferty promocyjnej na stronie Wondershop.pl


  OFERTY NIEAKTUALNE, WYPRZEDANE I PRZETERMINOWANE

  XIAOMI MI AIR PURIFIER 2S, CENA: 439 ZŁ, ZYSKUJESZ: 144 ZŁ

  Na co dzień: Opłacalność: 81/100, Możliwości: 30/100
  Black Weeks: Opłacalność: 100/100, Możliwości: 30/100

  Być może jedna z najbardziej atrakcyjnych promocji z okazji Black Weeks. Popularny oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier 2S został przeceniony przez jeden ze sklepów na Allegro o 144 zł – z 583 zł na 439 zł. Bez wątpienia obecna oferta skusi niejednego fana chińskiego producenta. • smog w polsce, dym z komina Benzopiren – składnik smogu, co warto wiedzieć?

  Nazywany często „cichym zabójcą” benzopiren jest jednym z najgroźniejszych składników smogu. Jego niewidoczne gołym okiem cząsteczki powstają podczas niecałkowitego spalania węglowodorów. Benzopiren występuje w otaczającym nas powietrzu, wnika do gleby, a dzięki płaskiej strukturze jest w stanie ulokować się pomiędzy poszczególnymi zasadami azotowymi naszego DNA, prowadząc do zaburzeń w jego replikacji, a w dalszej kolejności możliwych zmian nowotworowych. Czym dokładnie jest benzopiren, skąd bierze się w powietrzu, jakie niesie ze sobą skutki zdrowotne i jak się przed nim bronić?

  Co to jest benzopiren?

  Występujące w powietrzu pod dwiema postaciami, benzopireny to związki chemiczne należące do grupy węglowodorów aromatycznych. Co to oznacza? Nazwę „węglowodory aromatyczne” stworzono, aby objąć nią wszystkie węglowodory (związki chemiczne składające się wyłącznie z wodoru i węgla) o charakterystycznej pierścieniowej budowie. Inaczej mówimy więc o nich  „węglowodory pierścieniowe”.

  Wzór strukturalny benzenu

  źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benzene_Structural_diagram.svg

  Najprostszym węglowodorem pierścieniowym (aromatycznym) jest benzen, mający budowę pojedynczego pierścienia. Pięć połączonych ze sobą pierścieni benzenu tworzy benzopiren. Z racji posiadania kilku pierścieni, benzopiren należy do grupy wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych (WWA).

  różnica w budowie benzo(a)pirenu i benzo(e)pirenu

  (źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benzo(a)pyrene_numbered.png)

  W zależności od miejsca przyłączenia 5-go pierścienia benzenowego, możemy wyróżnić benzo(a)piren (pojedynczy benzen dołączony przy wiązaniu a) lub benzo(e)piren (pojedynczy benzen przyłączony przy wiązaniu e).

  Uwaga: Należący do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) benzopiren błędnie zaliczany jest często do grupy lotnych związków organicznych (LZO). Pojedyncza cząsteczka benzenu ma postać cieczy, natomiast benzopireny są już cząsteczkami stałymi. 

  W konsekwencji, w oczyszczaczach powietrza za usuwanie benzoapirenu odpowiedzialny jest filtr HEPA, nie filtr węglowy.

  Benzopiren – śmiertelny wróg

  Nazywany często „cichym zabójcą”, benzopiren nie bez powodu doczekał się takiego przydomku.

  Benzopiren wpływ na zdrowie

  • uszkodzenie wątroby i nadnerczy,
  • uczucie zmęczenia, bólu głowy, utraty łaknienia,
  • depresja,
  • spłycenie oddechu ,
  • podrażnienia skórne,
  • osłabienie układu odpornościowego i krwionośnego,
  • problemy z płodnością,
  • nowotwory.

  Działanie benzopirenu jest niezauważalne oraz powolne. Najgroźniejszymi skutkami długotrwałej ekspozycji na ten związek są nowotwory. Międzynarodowa agencja badań nad rakiem (IARC) już w 1987 roku nazwała benzopiren głównym czynnikiem kancerogennym. Czas pomiędzy pierwszym kontaktem z tą groźna substancją, a powstawaniem zmian nowotworowych datuje się przeciętnie na 15 lat [1]. Nowotwory są jednak tylko jednym z możliwych powikłań.

  Benzopiren uszkadza również wątrobę, nadnercza, osłabia układ odpornościowy, krwionośny. Może prowadzić do poważnych problemów z płodnością. Jak pokazują również badania naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, szkodliwość benzopirenu mogą odczuwać także niemowlęta.

  Ekspozycja na wysokie stężenia substancji w okresie płodowym często skutkuje później chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych u małych dzieci, jak również niższym ilorazem inteligencji u starszych. Ponadto obecność benzopirenu w naszym organizmie przyczynia się do zmęczenia, bólu głowy, utraty łaknienia, depresji, nerwowości, spłycenia oddechu czy podrażnień skórnych.

  Przyczyny występowania benzopirenu w powietrzu w Polsce

  • „niska emisja”,
  • przemysł,
  • energetyka,
  • spaliny samochodowe.

  Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli „główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce jest emisja pyłów zawieszonych i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Jest to tzw. niska emisja”[2]. To ona właśnie jest głównym czynnikiem odpowiadającym za obecność benzoapirenu w Polsce (ok. 87% B(a)P pochodzi z niskiej emisji). Z tego powodu, stężenie benzopirenu w powietrzu jest jednym z parametrów oceny jakości powietrza.

  Czym jest niska emisja? Są to wszystkie piece i kotły grzewcze, których kominy ulokowane są na wysokości mniejszej niż 40 m. Zła kondycja polskiego powietrza spowodowana jest złym stanem technicznym, przestarzałymi konstrukcjami i niskiej jakości paliwami opałowymi. W dalszej części dokumentu NIK-u przeczytamy, że „zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.”[3]  Pozostałe główne źródła emisji beznopirenu to przemysł i energetyka.

  Diagram przedstawiający źródła Benzoapirenu w Polsce

  Warto także pamiętać iż, benzopiren występuje też w spalinach samochodowych oraz dymie papierosowym. Dlatego też często poziom B(a)P w powietrzu porównuje się do ilości wypalonych papierosów.

  Poziom benzopirenu w Polsce

  Patrząc na poziom benzopirenu w pozostałych krajach Europy, widzimy z jak poważnym problemem mamy do czynienia w Polsce.

  mapa europy przedstawiająca stężenie benzopirenem w poszczególnych krajach

  Wyniki pomiarów poziomu benzopirenu są bezlitosne. Wskazują one, iż Polska 40-krotnie przekracza dopuszczalną przez WHO normę emisji benzopirenu. Ze wszystkich składników smogu, to właśnie benzoapiren jest substancją, której poziom najczęściej przekraczamy. Stężenie zalecane przez Unię Europejską i prawo krajowe to 1 ng/m3. Poziom zalecany przez WHO to 0,12 ng/m3.

  Tymczasem według raportu NIK-u z 2018 roku, polskie stacje pomiarowe w 2016 roku odnotowywały takie średnie wartości jak: 17,8 ng/m3 w Opocznie czy 17,7 ng/m3 w Nowej Rudzie. Nieco lepiej sytuacja wygląda w północno-wschodniej Polsce, jednak Białystok ze stężeniem 1,1 ng/m3 czy Biała Podlaska (3 ng/m3) są niewielkim pocieszeniem. Poziom B(a)P zawsze zwiększa się wraz z nadejściem sezonu grzewczego. Rekordowy pod tym względem okazał się być styczeń 2017 roku, gdy w Pszczynie odnotowano poziom 90 ng/m3!

  mapa najbardziej zanieczyszczonych benzopirenem miast w Polsce

  Jak bronić się przed benzoapirenem?

  W sezonie grzewczym warto monitorować na bieżąco jakość powietrza w okolicy. Można to robić na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub za pomocą dedykowanej aplikacji. Kiedy jakość powietrza za oknem jest zła, unikajmy wietrzenia pomieszczeń. Ponieważ jednak w domu znajdziemy około 30% zanieczyszczeń z zewnątrz, należy rozważyć również zakup oczyszczacza powietrza, wyposażonego w filtr HEPA.

  Benzoapiren jest usuwany przez filtr HEPA, nie filtr węgowy. Wykonany z polipropylenu lub politereftalanu etylenu (PET) filtr ten jest w stanie skutecznie zatrzymać od 95 do ponad 99% zanieczyszczeń, wliczając w to benzoapiren i szkodliwe pyły zawieszone (PM1, PM2,5 i PM10). Z reguły filtr HEPA oferowany jest razem z filtrem węglowym, który z kolei wyłapie węglowodory aromatyczne mające postać gazową, np. benzen, wchłonie nieprzyjemne zapachy, dym papierosowy, lotne związki organiczne w tym powszechnie występujący formaldehyd.


  [1] Materiały prasowe organizatorów akcji „Tworzymy atmosferę”

  [2] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html

  [3] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html

  [4] https://www.nik.gov.pl/plik/id,17789,vp,20393.pdf

 • Klimatyzator przenośny w pokoju przy ścianie Klimatyzator czy klimator z Castoramy – co wybrać z oferty 2019

  Zdaniem meteorologów w najbliższych latach przyjdzie nam coraz częściej zmierzyć się z falą upałów, dlatego warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić. Spośród urządzeń chłodzących powietrze wewnątrz budynków najwyższą skuteczność zapewniają klimatyzatory. Sprzedaje je m.in. Castorama, która w swojej ofercie ma również klimatyzery powietrza. Sprawdźmy, które urządzenia tej sieci zasługują na uwagę.

  Klimatyzator przenośny czy klimator?

  Przed zapoznaniem się z dostępnymi urządzeniami warto zrozumieć różnice między klimatyzatorem a klimatyzerem powietrza, nazywanym także klimatorem.

  Klimatyzator przenośny wykorzystuje ten sam mechanizm co klimatyzacja stacjonarna, tak więc jest wyposażony w wymienniki ciepła (skraplacz i parownik), sprężarkę i zawór rozprężny. Do prawidłowej pracy potrzebuje czynnika chłodniczego, czyli związku chemicznego lub mieszaniny kilku związków, który pozwala na odbiór ciepła w parowniku i oddanie go w skraplaczu.

  W klimatyzerze (klimatorze) główny czynnik chłodzący stanowi zimna woda (niekiedy w formie lodu), której parowanie prowadzi do obniżenia temperatury powietrza.

  Efektywność klimatyzatora przenośnego jest znacznie wyższa niż klimatora, jednak ten drugi wygrywa z wentylatorami. Klimatyzery są za to tańsze, dlatego warto je kupić, jeśli nie dysponuje się sumą niezbędną do zakupu klimatyzatora. Ich zaletę stanowi również brak rury – którą w przypadku klimatyzatora pokojowego trzeba wyprowadzić na zewnątrz – oraz niższe zużycie energii. W dużych i mocno nagrzewających się pomieszczeniach klimatory mogą jednak być zbyt słabe. Należy ich unikać również w miejscach narażonych na wilgoć, gdyż podczas pracy podnoszą wilgotność powietrza.

  Klimatyzatory przenośne z Castoramy

  1. Klimatyzator przenośny Blyss 12 kBTU z grzaniem

  Klimatyzator przenośny z Castoramy Blyss 12 kBTU na białym tle.

  Najwydajniejszym urządzeniem dostępnym w Castoramie jest obecnie Klimatyzator pokojowy Blyss 12 kBTU z grzaniem (WAP-07EC35H), który oferuje moc chłodzącą 3,5 kW. Jego moc grzewcza jest sporo niższa, ponieważ wynosi 1,3 kW. Producent nie informuje o maksymalnym przepływie powietrza. Deklarowana powierzchnia pracy to od 20 do 26 m², choć taka moc mogłaby wystarczyć również w większym pokoju.

  Klimatyzatorem przenośny Blyss 12 kBTU można sterować za pośrednictwem pilota. Zalety sprzętu stanowią także tryb wentylacji i osuszania oraz timer, ekologiczny czynnik chłodniczy R290 oraz dobra klasa energetyczna (A).

  ModelKlimatyzator przenośny Blyss 12 kBTU
  Cena1298 zł (Castorama)
  Moc chłodnicza/grzewcza (kW)3,5/1,3
  Przepływ powietrza (m³/h)b.d.**
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Klasa energetycznaA
  Głośność (dB)65

  2. Klimatyzator przenośny Blyss 8 kBTU

  Klimatyzator przenośny z Castoramy Blyss 8 KBTUKlimatyzator przenośny Blyss 8 kBTU to urządzenie przeznaczone do mniejszych lub słabo nagrzewających się pomieszczeń, gdyż jego moc chłodnicza wynosi 2,29 kW. Przepływ powietrza nie został podany. W urządzeniu znajdziemy czynnik chłodniczy R290.

  Klimatyzator pracuje w dwóch prędkościach. Został wyposażony w timer oraz w pilot pozwalający na sterowanie na odległość. Nie zabrakło w nim funkcji wentylacji i osuszania powietrza. 

  ModelKlimatyzator przenośny Blyss 8 kBTU
  Cena798 zł (Castorama)
  Moc chłodnicza2,29
  Przepływ powietrza (m³/h)b.d.**
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Klasa energetycznaA
  Głośność (dB)62

  3. Klimatyzator przenośny Blyss 9 KBTU

  Klimatyzator przenośny z Castoramy Blyss 9 kBTU na białym tle.

  Nieco wyższą moc chłodniczą – 2,6 kW –  ma Klimatyzator przenośny Blyss 9 KBTU. Niestety, także i dla tego modelu firma Castorama nie podaje maksymalnego przepływu powietrza. Sprzęt pracuje w trzech prędkościach. Wykorzystuje czynnik chłodniczy R290.

  W urządzeniu nie zabrakło funkcji osuszania i wentylacji oraz timera. Sterowanie jest możliwe pilotem, co korzystnie wpływa na komfort użytkowania. Klimatyzator przenośny Blyss 9 KBTU uzyskał klasę energetyczną A.

  ModelKlimatyzator przenośny Blyss 9 KBTU
  Cena998 zł (Castorama)
  Moc chłodnicza2,6
  Przepływ powietrza (m³/h)b.d.**
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Klasa energetycznaA
  Głośność (dB)65

   

  Klimatyzery z Castoramy

  W związku z wyczerpaniem zapasów w aktualnej ofercie Castoramy (stan z dnia 4 marca 2020 r.) klimatory są niedostępne.

  ** Firma Castorama nie udzieliła odpowiedzi na przesłane w tej kwestii zapytanie.

  Czytaj także:

   

   

 • zewnętrzny czujnik smogu Airly Zewnętrzne czujniki jakości powietrza – czyli jak monitorować smog?

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dysponuje siecią prawie 200 stacji pomiarowych, które na bieżąco kontrolują stężenie najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza. Nie są to jednak jedyne urządzenia, które pozwalają na monitorowania smogu. W Polsce działa bowiem kilka sieci sensorów,

  Airly

  Logo sieci Airly

  Airly to spółka założona przez absolwentów krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, powstała z przekształcenia projektu społecznego, zapoczątkowanego w czasach studenckich twórców.

  Głównym elementem oferty Airly jest czujnik laserowy mierzący poziom:
  – pyłu PM2,5,
  – PM10,
  – wilgotność,
  – temperaturę,
  – ciśnienie powietrza

  Wyniki pomiarów trafiają na specjalną platformę, gdzie zostają skalibrowane i opublikowane, a zgromadzone w ten sposób dane są ogólnodostępne i można się z nimi zapoznać m.in. na stronie airly.eu/map/pl lub w aplikacji na urządzenia mobilne.

  Początkowo firma Airly była nastawiona na współpracę wyłącznie z instytucjami (głównie z samorządami terytorialnymi), natomiast sprzedaż dla klientów indywidualnych wystartowała dopiero w 2018 r. Koszt zakupu jednego czujnika to wydatek rzędu 1800 zł (przy większej ilości cena ustalana jest indywidualnie), lecz trzeba liczyć się także z opłatą abonamentową, która wynosi około 45 zł miesięcznie.

  Nie oznacza to jednak, że każdy, kto jest gotów na taką inwestycję, ma możliwość kupna i użytkowania sensora. Jak czytamy na stronie internetowej spółki, w okolicy, w której ma zostać umieszczony czujnik smogu, musi już działać sieć Airly. Według producentów spowodowane jest to troską o rzetelność wyników, ponieważ różnice między stężeniem zanieczyszczeń w punktach oddalonych o kilkaset metrów bywają wysokie. Rozwiązaniem tego problemu może być zakup od razu większej ilości sensorów, np. w porozumieniu mieszkańcami różnych części miasta.

  Mapa czystości powietrza Airly
  Mapa czystości powietrza Airly, stan z dnia 19.12.2019 r.

  Looko2

  Logo sieci LookO2

  Sieć LookO2, której pomysłodawcą i właścicielem jest firma ZAS, obejmuje obecnie ponad 600 czujników jakości powietrza. Marka ma w swojej ofercie jeden wewnętrzny miernik smogu oraz kilka czujników zewnętrznych, których ceny wynoszą od 639 do 1950 zł.

  Czujnik LookO2 mierzy:

  • poziom pyłów PM1, PM2,5 i PM10,
  • w zależności od modelu sensora także HCHO (formaldehyd) oraz temperaturę i wilgotność powietrza.

  Klient otrzymuje każdego dnia dobowy raport, pozwalający na wnikliwą analizę danych. Każdy zainteresowany może sprawdzić wyniki pomiarów na stronie
  www.looko2.com/heatmap.php albo poprzez aplikację.

  LookO2 nie pobiera opłat abonamentowych. Korzystanie z platformy gromadzącej dane jest bezpłatne, natomiast użytkownik ma możliwość wykupienia dodatkowych usług, np. dostępu do dedykowanego serwera albo czyszczeniu miernika i aktualizacji oprogramowania. LookO2 wprowadziła system wykrywający nieprawidłowe działanie sensorów smogu (spowodowane np. zalaniem wodą), który zapobiega przesyłaniu do sieci błędnych danych o stanie powietrza.


  Mapa czystości powietrza Look02, stan z dnia 19.12.2019 r.

  Luftdaten

  Logo sieci Luftdaten

  Luftdaten to projekt obywatelski, zainicjowany w 2015 r. w niemieckim Stuttgardzie. Początkowo sieć czujników miała charakter lokalny, ale z upływem czasu zmieniła się w sieć ogólnokrajową, a potem rozprzestrzeniła także poza granicami Niemiec. W maju 2019 r. Luftdaten była już obecna w 70 krajach, w tym w Polsce, gdzie liczba jej czujników wyniosła wówczas 340. Największą siecią Luftdaten dysponują Niemcy, w których działa aż 5150 sensorów. Na kolejnych miejscach znajdują się Belga (870 mierników), Bułgaria (790) i Holandia (340).

  Celem projektu jest samodzielna kontrola jakości powietrza przy wykorzystaniu czujnika smogu, zbudowanego własnoręcznie z kompletnego zestawu montażowego.

  Proponowany przez twórców Luftdaten sensor laserowy SDS 011 umożliwia monitorowanie:

  • stężenia pyłu PM2,5 i PM10,
  • temperatury,
  • wilgotności powietrza.

  Cena promocyjna czujnika dla członków sieci to 160 zł (standardowa wynosi 200 zł). Z zestawem dostępna jest precyzyjna instrukcja montażowa czujnika. Co więcej, w Polsce odbywają się warsztaty z budowy mierników smogu, organizowane przez grupę Koduj dla Polski.

  Projekt Luftdaten w założeniu miał zapewnić alternatywę dla drogich urządzeń pomiarowych przy zapewnieniu jak największej dokładności pomiaru. Luftdaten jawnie mówi o różnicach między wynikami rekomendowanych sensorów a profesjonalnymi metodami pomiarowymi. Z przeprowadzonych testów wynika, że czujnik zaniża wartość PM2,5, głównie dla stężeń poniżej 20 mg/m3. Wraz ze wzrostem poziomu PM2,5 różnica wskazań maleje. Z odczytami sensorów smogu można zapoznać się na stronie luftdaten.info/pl/dom.


  Mapa czystości powietrza Luftdaten, stan z dnia 19.12.2019 r.

  SmogTok

  Logo sieci SmogTok

  SmogTok to projekt zainicjowany w lutym 2018 r. w warszawskiej dzielnicy Wawer, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna z domami ogrzewanymi głównie węglem. Obecnie sieć obejmuje 150 czujników zewnętrznych i 40 wewnętrznych, zlokalizowanych nie tylko w Warszawie, ale i w wielu innych miastach Polski.

  SmogTok sprzedaje swoje czujniki za pośrednictwem serwisu Allegro. Ich cena wynosi obecnie 333 zł i jest to jedyny niezbędny wydatek, ponieważ firma nie pobiera opłat abonamentowych.

  Czujnik SmogTok mierzy:

  • poziom pyłów PM,5 i PM10,
  • temperaturę,
  • wilgotność powietrza.

  Wykorzystuje sensor laserowy, a do prawidłowej pracy potrzebuje dostępu do sieci WiFi oraz zasilania poprzez ładowarkę telefonicznym z wejściem mini USB.

  Podobnie jak w przypadku innych mierników tego typu konieczne jest zapewnienie urządzeniu ochrony przed opadami i bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem słonecznym. Jeśli planowane miejsce montażu nie spełnia tego warunku, SmogTok proponuje dołączenie do czujnika smogu osłony radiacyjnej pasywnej Drumik, której koszt wynosi 150 zł. W wykrywaniu ewentualnych zakłóceń pracy sensora pomaga weryfikacja historii wskazań. Wyniki pomiarów prezentowane są na stronie smogtok.com/mapa i w aplikacji mobilnej.

  Mapa czystości powietrza Smogtok
  Mapa czystości powietrza SmogTok, stan z dnia 19.12.2019 r.

  Syngeos

  Logo sieci Syngeos

  Syngeos to firma z siedzibą w Katowicach, która oferuje certyfikowaną stację pomiarową.

  Stacja pomiarowa monitoruje:

  • stężenie pyłów zawieszonych PM2,5, PM10,
  • opcjonalnie także innych zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i benzen.

  Wyniki udostępniane są za poprzez aplikację Syngeos – Nasze Powietrze oraz na stronie
  panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5 . Komunikacja odbywa się za pośrednictwem sieci LoRaWAN.

  Koszt zakupu czujnika Syngeos to kwota około 1830 złotych. Podobnie jak w przypadku Airly do tej sumy trzeba doliczyć comiesięczną opłatę abonamentową, która wynosi 74 zł. Użytkownik uzyskuje dostęp do platformy zawierającej raporty oraz wizualizację zgromadzonych i przeanalizowanych danych.

  Mapa czystości powietrza Syngeos

  Mapa czystości powietrza Syngeos, stan z dnia 19.12.2019 r.

  Liczy się nie tylko jakość, ale też montaż czujnika

  Jakość zakupionego czujnika smogu to nie jedyny czynnik decydujący o precyzji pomiaru, ponieważ istotną rolę odgrywa także jego prawidłowy montaż, o czym często przypominają sprzedawcy sensorów. Ważne jest, aby sensor pyły zawieszonego nie był narażony na bezpośredni kontakt z promieniowaniem słonecznym oraz miał zapewnioną ochronę przed opadami atmosferycznymi.

  Kilka wskazówek w tej kwestii można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 17 grudnia 2008 w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, który nie odnosi się wprawdzie do czujników smogu montowanych w celach prywatnych, ale dostarcza wiedzy na temat właściwych zasad przeprowadzania pomiarów. W dokumencie tym uwzględnione zostały między innymi takie kwestie jak swobodny przepływ powietrza i lokalizacja miernika na wysokości od 1,5 do 4 m powyżej poziomu gruntu.


  Omówione tutaj czujniki zostały przystosowane do pracy na zewnątrz i zaprojektowane z myślą o stałym montażu. Jeśli jesteś zainteresowany przenośnymi sensorami przeznaczonymi do wykorzystania głównie wewnątrz pomieszczeń, zapraszamy do lektury artykułu 15 mierników jakości powietrza – czujniki smogu: PM2.5, PM10, VOC.

   

 • Przenośny klimatyzator powietrza z rurą Klimatyzator czy klimator z Allegro – co wybrać z aukcji na lato 2020

  W drugim tygodniu czerwca temperatury w Polsce były wyższe niż w miastach Europy Zachodniej takich jak Barcelona i Lizbona czy też na greckiej wyspie Rodos. Zdaniem synoptyków to nie jedyna fala upałów tego lata. Wszyscy szukają sposobu na ochłodę, co powoduje duże zainteresowanie klimatyzatorami powietrza. Wiele takich urządzeń znajdziemy w popularnym serwisie Allegro. Oto kilka klimatyzatorów przenośnych i klimatyzerów, które zasługują na szczególną uwagę.

  Spis treści

  1. Co wybrać na Allegro.pl – klimatyzator czy klimatyzer. Jakie są różnice?

  2. Które urządzenie lepiej sprawdzi się domu?
  3. Przegląd oferty klimatyzatorów domowych z Allegro 2019
  4. Przegląd klimatyzerów (klimatorów) z Allegro 2019

   

  Klimatyzatory domowe a klimatyzery

  Klimatyzery nazywane też klimatorami (a niezbyt poprawnie – klimatyzatorami bez rury i klimatyzatorami wodnymi) sprzedawcy często zaliczają do klimatyzatorów przenośnych, którymi takie urządzenia w rzeczywistości nie są.

  Działanie klimatyzatorów domowych opiera się na wspólnej pracy wymienników ciepła (czyli skraplacza i parownika), sprężarki, zaworu rozprężnego oraz wentylatora, który wymusza obieg powietrza wokół wspominanych wymienników. Istotną rolę odgrywa także czynnik roboczy, dzięki któremu dochodzi do odbioru ciepła w parowniku i oddania go w skraplaczu. Najpopularniejszy obecnie czynnik chłodniczy to R410A, a najbezpieczniejszy dla środowiska – R290.

  W klimatyzerach głównym czynnikiem chłodniczym jest woda lub lód. Urządzenia te nie dorównują skutecznością klimatyzatorom, lecz przewyższają pod tym względem wentylatory.

  Ich zaletę stanowi brak rury odprowadzającej ciepłe powietrze, natomiast wadę podnoszenie wilgotności powietrza.

  Więcej informacji jak wybrać klimatyzator przenośny w naszym artykule.

  Który wybrać do domu – klimatyzator domowy czy klimatzer?

  Klimatory są tańsze od klimatyzatorów powietrza, tak więc warto o nich pomyśleć, gdy dysponujemy niewielkim budżetem. Sprawdzą się one również tam, gdzie nie ma odpowiednich warunków do montażu klimatyzatora przenośnego. Niestety są również mało skuteczne w większych pomieszczeniach, ponieważ nie zachodzi wymiana powietrza, a jedynie mieszanie go i niewielkie schładzanie.

  Jeśli mamy do dyspozycji kwotę pozwalającą na zakup klimatyzatora i nic nie stoi na przeszkodzie do zamontowania go, to zakup klimatyzera jest błędem. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń o wysokich zyskach ciepła, gdzie efektywność klimatora prawdopodobnie będzie zbyt niska, a także pomieszczeń narażonych na wilgoć.

   

  Przegląd klimatyzatorów domowych z Allegro

  1. Inventor Chilly
  2. Kaisai KPPD-12HRN29
  3. Eberg Zibu Z26HD
  4. Vaco Arrifana VAC0909W

  Przegląd klimatyzerów z Allegro.pl:
  5. Adler AD 7906
  6. Ravanson KR-7010

  Inventor Chilly

  Klimatyzator przenośny Inventor Chily, widoczny od przodu.

  źródło: materiały producenta


  Klimatyzator przenośny Inventor Chilly to urządzenie greckiej marki Inventor. Jego moc chłodnicza wynosi 2,64 kW, natomiast przepływ powietrza 295 m³/h. Sprzęt wyróżnia się atrakcyjną ceną oraz wykorzystywaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R290. Pracuje w trzech prędkościach, a oprócz trybu chłodzenia oferuje możliwość wentylacji i osuszania powietrza. Znajdziemy w nim również funkcję swing, programator czasowy, funkcję samoodparowywania kondensatu oraz autodiagnozy. W zaprogramowanym tryb Sleep  klimatyzator działa ciszej, delikatnie regulując temperaturę.

  W razie potrzeby przestawienia urządzenia w inne miejsce, pomogą w tym wbudowane kółka. Klimatyzatorem pokojowym Inventor Chilly można sterować poprzez panel dotykowy albo pilotem z wyświetlaczem LED. Sprzęt uzyskał klasę energetyczną A.

   

  Marka i model Inventor Chilly
  Cena1249 zł (Allegro.pl)
  Moc chłodnicza2,64
  Przepływ powietrza  (m³/h)295
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Pobór mocy (W)1000
  Zakres temperatur (°C)b.d.
  Głośność (dB)63

   

  KAISAI klimatyzator przenośny KPPD-12HRN29

  przenosny-klimatyzator-KPPD-12HRN29

  źródło: materiały producenta

  Klimatyzator Kaisai KPPD-12HRN29 to urządzenie umożliwiające chłodzenie oraz ogrzewanie powietrza. Wyróżnia go wysoka moc chłodząca (3,5 kW), połączona z dobrą wydajnością grzewczą (2,9 kW) oraz znakomitą prędkością chłodzenia, sięgającą 420 m³/h. Klimatyzator pracuje w trzech prędkościach (w najniższej i średniej przepływ powietrza wynosi odpowiednio 370 i 355 m³/h. 

  Urządzenie ma wbudowany timer, funkcję autorestartu oraz kółka ułatwiające transport, a w zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania. Producent zastosował tu czynnik chłodniczy R290. Kaisai KPPD-12HRN29 w trybie chłodzenia i grzania uzyskał klasę A+.

  Marka i modelKaisai KPPD-12HRN29
  Cena1890 zł (Allegro.pl)
  Moc chłodnicza/grzewcza (kW)chłodzenie 3,5, grzanie 2,9
  Przepływ powietrza  (m³/h)420
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290*
  Pobór mocy (W)1350, 1130
  Zakres temperatur (°C)17-30
  Głośność (dB)54,5

  *Według niektórych sprzedawców jest to czynnik R32.

  Eberg Zibu Z26HD/ Eberg Zibu 2,63 kW

  Klimatyzator przenośny Eberg Zibu

  źródło: materiały producenta

   

  Kolejnym popularnym klimatyzatorem z allegro jest Eberg Zibu Z26HD. To urządzenie o mocy chłodniczej 2,63 kW oraz o przepływie powietrza sięgającym 290 m³/h. W trybie chłodzenia sprzęt działa w trzech prędkościach. Oprócz tego oferuje tryby wentylacji i osuszania. W klimatyzatorze Eberg znajdziemy funkcję swing i programator czasowy, jak również kółka ułatwiające przestawienie urządzenie w inne miejsce.

  Sterowanie tym sprzętem możliwe jest poprzez panel oraz za pośrednictwem pilota. Klimatyzator uzyskał klasę energetyczną A.

  Marka i modelEberg Zibu Z26HD
  Cena1599 zł (Allegro.pl)
  Moc chłodnicza/grzewcza (kW)2,63
  Przepływ powietrza  (m³/h)290
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Pobór mocy (W)1000
  Zakres temperatur (°C)18-32
  Głośność (dB)do 65 dB

   

  Vaco Arrifana VAC0909W

  Klimatyzator przenośny Vaco Arrifana

  źródło: materiały producenta

  Sympatycy urządzeń sterowanych poprzez WiFi powinni zwrócić uwagę na klimatyzator przenośny Vaco Arrifana VAC0909W. To sprzęt, który potrafi zarówno chłodzić, jak i ogrzewać powietrze. Za pośrednictwem aplikacji polecenia można wydawać mu nawet głosowo. Moc chłodnicza klimatyzatora wynosi 2,5 kW, a grzewcza 2,3 kW, natomiast maksymalny przepływ powietrza to 280 m³/h. Producent zastosował tutaj ekologiczny czynnik chłodniczy R290, a także zadbał o komfort użytkownika poprzez wyposażenie urządzenia w podświetlany wyświetlacz, funkcję swing, 24-godzinny timer, pilot, kółka transportowe i funkcję autodiagnozy. Vaco Arrifana 0909W uzyskał klasę energetyczną A/A+.

  Marka i modelVaco Arrifana VAC0909W
  Cena1999 zł (Allegro.pl)
  Moc chłodnicza/grzewcza (kW)chłodzenie 2,5, grzanie 2,3
  Przepływ powietrza  (m³/h)280
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Pobór mocy (W)840, 780
  Zakres temperatur (°C)18-32, 13-27
  Głośność (dB)26, 32, 44

   

  Przegląd oferty Allegro – klimatyzery (klimatorów)

  Adler AD 7906

  Klimator przenośny Adler AD 7906
   
  źródło: materiały producenta
   
  Klimatyzer Adler AD 7906 oferuje trzy prędkości pracy, a w najwyższej z nich przepływ powietrza sięga 500 m³/h. Zbiornik na wodę ma pojemność 4 l. W zestawie dołączone zostały dwa specjalne wkłady chłodzące. Urządzenie ma funkcję swing, po wybraniu której poruszają się pionowe lamelki.

  Klimatyzator wodny Adler AD 7906 nie ma pilota, dlatego można sterować wyłącznie poprzez panel, który znajduje się w górnej części obudowy.

  Marka i modelAdler AD 7906
  Cena499 zł (Allegro.pl)
  Przepływ powietrza  (m³/h)500
  Zużycie wodyb.d.
  Pobór mocy (W)60
  Głośność (dB)b.d.

  Ravanson KR-7010

  Klimator Ravanson KR 7010

  źródło: materiały producenta

  Klimator Ravanson KR-7010 to urządzenie przystosowane do pracy w trzech trybach. W najwyższym z nich uzyskuje przepływ powietrza na poziomie 220 m³/h. Zbiornik na wodę ma pojemność 8 l i może być napełniany zarówno zimną wodą, jak i lodem. W zestawie producent dołączył dwa specjalne wkłady chłodzące.

  Klimatyzer Ravanson KR-7010 oferuje oscylację poziomą i pionową. Znajdziemy w nim również timer, wskaźnik poziomu wody oraz kółka ułatwiające relokację. Sterowanie możliwe jest pilotem oraz poprzez panel z wyświetlaczem LED. 

   
  Marka i modelRavanson KR-7010
  Cena499 zł (Allegro.pl)
  Przepływ powietrza  (m³/h)220
  Zużycie wody500 ml/h
  Pobór mocy (W)60
  Głośność (dB)52

  Sencor SFN 9011SL

   

  Klimatyzer Sencor SFN 9011S, widok od przodu

  źródło: materiały producenta

  Sencor SFN 9011SL to połączenie klimatyzera powietrza i wiatraka. Sprzęt pracuje w trzech prędkościach, a w najwyższej z nich jego przepływ powietrza sięga 13,3 m³/min. Zbiornik na wodę ma pojemność 5,5 l. W urządzeniu znajdziemy też wyświetlacz LED z niebieskim podświetleniem, timer, wskaźnik poziomu wody i kółka ułatwiające zmianę lokalizacji.

  Klimatyzator Sencor SFN 9011SL został wyposażony w pilot, ale można nim sterować także przy pomocy przycisków umieszczonych w górnej części obudowy. 

  Marka i modelSencor SFN 9011SL
  Cena479 zł (Allegro.pl)
  Przepływ powietrza  (m³/h)799,8*
  Zużycie wodyb.d.
  Pobór mocy (W)110
  Głośność (dB)66

  *Producent podaje przepływ na minutę, który ma wynosić 13,3 m³/min.

  Klimatyzator przenośny z Castoramy? Zapraszamy do naszego artykułu.

 • oczyszczacze powietrza Certyfikaty i atesty dla oczyszczaczy powietrza – o czym naprawdę świadczą i czy są niezbędne?

  Certyfikaty dla wielu producentów są przeważającym argumentem świadczącym o wyższości ich sprzętu nad innymi markami. Część certyfikatów i atestów dotyczy skutecznego zwalczania alergenów, a posiadające je oczyszczacze są rekomendowane jako idealny wybór dla alergików i astmatyków. Inne świadczą o braku negatywnego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko lub potwierdzają możliwości urządzenia. Jak wygląda proces certyfikacji i czy faktycznie są one potwierdzeniem lepszej jakości sprzętu?

  Continue Reading

 • nawilżacz powietrza jest zawieszony na grzejniku Nawilżacz powietrza na kaloryfer – HIT czy KIT?

  Nawilżacze na kaloryfer można znaleźć w każdym supermarkecie, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy wielu Polaków odczuwa skutki przesuszenia powietrza na własnej skórze. Mogłoby się wydawać, że stanowią one idealny sposób na szybkie i tanie podniesienie poziomu nawilżenia. Jednak czy na pewno są w stanie zapewnić satysfakcjonujące rezultaty, a tym samym konkurować z elektrycznymi nawilżaczami powietrza?

  Continue Reading

 • Trzy mierniki jakości powietrza obok siebie 15 mierników jakości powietrza – czujniki smogu: PM2.5, PM10, VOC

  Mierniki jakości powietrza – domowe i zewnętrzne

  Mierniki do pomiarów wewnętrznych

  Wewnętrzne czujniki jakości powietrza pozwalają sprawdzić poziom zanieczyszczeń wewnątrz budynku, który zawsze różni się od stężenia smogu na zewnątrz. Dostarczają zatem rzetelnej wiedzy o stanie powietrza, którym oddychamy w naszych domach, szkołach czy zakładach pracy. Nie należy montować ich poza budynkiem, ponieważ nie są dostosowane do panujących tam warunków atmosferycznych, tak więc mogłyby ulec uszkodzeniu np. np. na skutek kontaktu z deszczem. Ich możliwości oraz listę polecanych czujników smogu przedstawiamy w dalszej części artykułu.

  Mierniki do pomiarów zewnętrznych

  Poziom zanieczyszczeń na zewnątrz można kontrolować za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji, które korzystają z pomiarów stacji GIOŚ oraz sieci czujników Airly, LookO2, Syngeos i Luftdaten. Airly to spółka założona przez studentów AGH, która sprzedaje czujniki jakości powietrza głównie jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwom, podobnie jak Syngeos. LookO2 swoje mierniki smogu oferuje przede wszystkim osobom prywatnym, a najtańszy czujnik tej marki, mierzący poziom pyłów PM1, PM2,5 i PM10, można kupić za 639 zł. Luftdaten to projekt społeczny zainicjowany w Niemczech, w ramach którego obywatele kontrolują stan powietrza sensorem zbudowanym samodzielnie ze specjalnie przygotowanego zestawu montażowego.  W Polsce Luftdaten obejmuje ponad 340 mierników, a zestaw do budowy miernika można kupić już za 160 zł. Wszystkie sieci zapewniają dostęp do platform, na których prezentowane są dane z oferowanych sensorów.

  Co można mierzyć domowymi czujnikami jakości powietrza?

  PM10

  Pył zawieszony PM10 złożony jest z cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W Polsce normy dla niego ustalono na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (średnia dobowa),
  • poziom informowania 200 µg/m3 (średnia dobowa),
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (średnia dobowa).

  Zgodnie z zaleceniami WHO dopuszczalne stężenie dobowe nie powinno być przekraczane przez więcej niż 35 dni w roku.

  PM2.5

  Pył zawieszony PM2,5 składa się z cząsteczek, których wielkość nie przekracza 2,5 μm. W krajach UE jego akceptowalny poziom wynosi 25 µg/m3.

  O szkodliwości pyłów zawieszonych można przeczytać w artykule „Pyły zawieszone PM2,5 i PM10

  TVOC

  Lotne związki organiczne (LZO) to grupa związków organicznych, które charakteryzują się m.in. tym, że łatwo zmieniają swój stan skupienia. 73% z TVOC uznawanych jest za rakotwórcze, a na liście wywoływanych przez nie problemów zdrowotnych znajdują się też choroby układu oddechowego, bóle głowy, nudności oraz podrażnienia skóry i oczu. Do LZO zaliczany jest benzen, którego dopuszczalne stężenie średnioroczne wynosi 5 µg/m³.

  Formaldehyd

  Aldehyd mrówkowy (E240, HCHO) to związek o udowodnionym działaniu rakotwórczym, wykorzystywany m.in. do produkcji odświeżaczy powietrza, płyt meblowych i lakierów do paznokci. Według zaleceń WHO poziom formaldehydu nie powinien przekraczać 0,05 ppm.

  Temperatura

  Optymalna temperatura w domu wynosi od 18 do 21 C.

  Wilgotność

  Prawidłowy poziom nawilżenia powietrza mieści się w granicach 40-60%. O konsekwencjach zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotności powietrza napisaliśmy w artykule „Wilgotność powietrza względna i bezwzględna – jaka ma być?

  Nasza rekomendacja!

  Zalecamy wybór czujnika umożliwiającego pomiar pyłu zawieszonego PM2,5, gdyż jego stężenie możemy uznać za najważniejszy wyznacznik jakości powietrza. PM2,5 to główny składnik polskiego smogu, a zarazem jedno z największych zagrożeń obecnych w powietrzu. Dzięki mikroskopijnym rozmiarom jego cząsteczki z łatwością przenikają do układu oddechowego i krwiobiegu, a następnie do wszystkich narządów wewnętrznych. Najlepsze oczyszczacze powietrza w trybie automatycznym opierają się właśnie na poziomie pyłu zawieszonego PM2,5.

  Dobrym rozwiązaniem jest wybór czujnika smogu połączonego z miernikiem wilgotności, ponieważ w sezonie grzewczym niedostateczne nawilżenie to drugi obok smogu powszechny problem z jakością powietrza wewnątrz budynków.

  Domowe czujniki jakości powietrza

  W poniższym zestawieniu czujniki jakości powietrza zostały uszeregowane w kolejności od najtańszego do najdroższego:

  1. Webber SP 75 – cena 189 zł
  2. Airmote PM2.5 Classic – cena 199 zł
  3. NokleadA10 – cena 269 zł
  4. FineAir Laserowy czujnik PM2.5- cena 279 zł
  5. Noklead stacja pogodowa A8 – cena 349 zł
  6. Dienmern DM106A – cena 389 zł
  7. Wynd Tracker – cena 399 zł
  8. Oregon SHE101 – cena 405 zł
  9. Monitor Jakości Powietrza SDL607- cena 479 zł
  10. Xiaomi Mi PM – cena 499 zł
  11. EcoLife AirSensor – cena 499 zł
  12. Kaiterra Laser Egg 2 – cena 598 zł
  13. Kaiterra Laser Egg 2+ – cena 699 zł
  14. Domowa Stacja Jakości Powietrza Air Visual Node – cena 1 149 zł
  15. LIFAair LAM05 – cena 1299 zł

  Webber SP 75

  Jednym z najtańszych czujników smogu jest Webber SP 75. Mimo niskiej ceny zapewnia on dość duże możliwości, ponieważ oprócz pyłu PM2,5 mierzy stężenie pyłów PM1 i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Za pomocą sygnału bluetooth i odpowiedniej aplikacji urządzenie komunikuje się ze smartfonem. Dzięki temu użytkownik ma dostęp m.in. do wykresu zmian stężenia pyłu w swojej okolicy oraz prognozy pogody. Pomiar odbywa się przy użyciu czujnika laserowego.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaWebber SP 75
  Cena189 zł
  Co mierzy
  • PM1
  • PM2,5
  • PM10
  • temperaturę
  • wilgotność
  Pojemność bateriib.d.
  Dokładnośćb.d.
  Link do sklepuCeneo.pl

  Więcej o modelu Webber SP 75 – RECENZJA

  AIRMOTE PM2.5 Classic

  Airmote PM2,5 Classic to laserowy czujnik smogowy, który wizualnie prezentuje się niemal identycznie jak Webber SP 75 (brakuje mu jedynie loga producenta w przedniej części obudowy). Jego możliwości są jednak nieco mniejsze, ponieważ sensor ten mierzy wyłącznie poziom pyłów zawieszonych PM2,5. Wyniki pomiarów prezentowane są na wyświetlaczu LED.  Miernik jakości powietrza marki Airmote działa w temperaturze od -10 do 45 st. C. i przy wilgotności 20-85%, w zakresie PM2,5 od 0 do 999 μm/m³. Wymiary urządzenia to 8,32 x 5,3 x 3,65 cm.

  Uwaga! Czujnik wycofany ze sprzedaży.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaAirmote PM2,5 Classic
  Cena199 zł
  Co mierzyPM2,5
  Pojemność baterii610 mAh
  Dokładnośćbrak danych

  Noklead A10

  Noklead A10 to urządzenie monitorujące poziom pyłu zawieszonego PM2,5. Jego możliwości nie są zatem zbyt duże, ale idą w parze z niską ceną. Ponadto miernik Noklead A10 wyróżnia się niewielkimi rozmiarami, pozwalającymi na noszenie go w torebce, a także eleganckim wyglądem. Wyniki pomiarów prezentowane są cyfrowo oraz za pośrednictwem wskaźnika kolorystycznego, jednak ocena stopnia zagrożenia jest dosyć łagodna (poziom PM2,5 od 0 do 50 µg/m³ uznawany jest za niski, a od 51-100 µg/m³ za średni).

  Miernik wykorzystuje akumulator o pojemności 450 mAh.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaNoklead A10
  Cena269 zł
  Co mierzyPM2,5
  Pojemność baterii450 mAh
  Dokładność±15%/10 µg/m³
  Link do sklepuCeneo.pl

  Więcej o modelu Noklead A10 – RECENZJA

  FineAir Laserowy czujnik PM2.5

  Czujnik laserowy PM2,5 Fineair
  Czujnik jakości powietrza marki FineAir przeznaczony jest do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Stan powietrza prezentowany jest w jednostce µg/m³ oraz za pomocą emotikonek. Urządzenie zasilane jest akumulatorem, którego pojemność pozwala na czterogodzinną pracę. Jego wymiary wynoszą 5,5 x 5,5 x 2 cm, a waga 66 g, tak więc jest to jeden z najmniejszych sensorów pyłów zawieszonych dostępnych na polskim rynku.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaFineAir Laserowy czujnik PM2.5
  Cena279 zł
  Co mierzy
  • PM10
  • PM2,5
  Pojemność baterii500 mAh
  Dokładność±1µg/m³
  Link do sklepuCeneo.pl

  Więcej o modelu FineAir Laserowy czujnik PM2.5 – RECENZJA

  Noklead Stacja pogodowa A8

  Stacja pogodowa A8 to produkt marki Noklead, który na bieżąco monitoruje stężenie pyłu PM2,5, a także poziom wilgotności i temperaturę. Urządzenie wyposażone zostało w czujnik laserowy oraz cyfrowy wyświetlacz LED z zegarem. Źródłem zasilania jest wbudowany akumulator. Czujnik ten ma niewielkie rozmiary (14,1 x 9,4 x 5,5 cm), dlatego bardzo dobrze sprawdzi się w podróży. Obecność pyłu sygnalizowana jest za pomocą kolorów oraz wartości liczbowych. Zielony kolor informuje o doskonałym lub dobrym stanie powietrza, natomiast czerwony wskazuje na obecność zanieczyszczeń. W zestawie znajdują się ładowarka i kabel zasilający.

  Dla naszego zespołu Stacja pogodowa A8 to jeden z najlepszych laserowych czujników smogu . Dużym plusem jest wskaźnik wilgotności, która w okresie zimowym może stanowić większy problem niż smog.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaNoklead Stacja pogodowa A8
  Cena349 zł
  Co mierzy
  • pył PM2,5
  • temperaturę
  • wilgotność
  Pojemność baterii1000 mAh
  DokładnośćPM2,5: ±15%, 10ug/m³wilgotność: ±5%RH
  Link do sklepuCeneo.pl

  Więcej o modelu Noklead Stacja pogodowa A8 – RECENZJA

  Dienmern DM106A

  Dienmern DM106A to propozycja skierowana do osób zainteresowanych kontrolą wielu parametrów powietrza. Ten przenośny czujnik smogu kontroluje poziom pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10, a także LZO i aldehydu mrówkowego (HCHO). Dodatkowo wyposażono go w mierniki temperatury i wilgotności. W ocenie stopnia zagrożenia pomagają oznaczenia kolorystyczne mierzonych zanieczyszczeń i wskaźnik jakości powietrza AQI. Ponadto jeśli stężenie zanieczyszczeń jest zbyt wysokie, Dienmern DM106A informuje o tym sygnałem dźwiękowym.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaDienmern DM106A
  Cena349 zł
  Co mierzy
  • PM1.0
  • PM2,5
  • PM10
  • TVOC
  • HCHO
  • temperaturę
  • wilgotność powietrza
  • AQI (Indeks jakości powietrza)
  Pojemność baterii2200 mAh
  Dokładnośćb.d.
  Link do sklepuCeneo.pl

  Więcej o modelu Dienmern DM106A – RECENZJA

  Wynd Tracker

  Urządzenie ma wymiary 2,03 x 5,43 x 2,94 cm i waży 36 g, co oznacza, że mieści się w dłoni, dlatego jest polecane między innymi biegaczom. Można zsynchronizować je z oczyszczaczem Wynd, dostosowując intensywność oczyszczania do pomiarów czujnika. Bluetooth i dedykowana aplikacja pozwalają natomiast na kontrolowanie odczytów sensora poprzez urządzenie mobilne. Miernik informuje o stanie powietrza przy pomocy kolorowych diod. Jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaWynd Tracker
  Cena399 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  Pojemność bateriibrak danych
  Dokładnośćbrak danych
  Link do sklepuStep2health.pl

  Więcej o modelu Wynd Tracker – RECENZJA

  Oregon SHE101

  Urządzenie marki Oregon zostało wyposażone w czujnik, który wykrywa cząsteczki o wielkości nawet 1 μm. Co pół godziny wykonuje automatyczny pomiar PM1, PM2,5 i PM10, a także sprawdza poziom lotnych związków organicznych. Łączność Bluetooth oraz dedykowana aplikacja pozwalają na monitorowanie i zapisywanie wyników na urządzeniach mobilnych. Pojemna bateria i gniazdo USB sprawiają, że można wykorzystywać czujnik jako powerbank. SHE101 został wyposażony w głośnik, który emituje sygnał ostrzegawczy w przypadku wysokiego poziomu zanieczyszczeń, a także w system diodowy, informujący o jakości powietrza za pomocą trzech kolorów: zielonego, żółtego i czerwonego. Posiada także wyświetlacz OLED o przekątnej 1,3 cala. Urządzenie ma wymiary 11,4 × 11,4 × 3,7 cm i waży 140 gramów.

  Uwaga! Wycofany ze sprzedaży!

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaOregon SHE101
  Cena405 zł
  Co mierzy
  • PM10
  • PM2,5
  • PM1,0
  • LZO
  • temperaturę
  • wilgotność
  Pojemność baterii2600 mAh
  Dokładnośćbrak danych
  Link do sklepuCeneo.pl

  Więcej o modelu Oregon SHE101 – RECENZJA

  Monitor Jakości Powietrza SDL607

  Monitor Jakości Powietrza SDL607 to czujnik laserowy marki Aimotool, który wykrywa stężenie PM2.5 i PM10. Użytkownik może sam wybrać, czy miernik ma działać w czasie rzeczywistym, wyświetlając stale aktualny poziom zapylenia, czy wykonywać pomiary w odstępach pięciominutowych. Urządzenie jest małe – jego wymiary wynoszą 7,3 x 7, 3 x 2,2 cm, a waga 121 g. Posiada certyfikaty CE, FCC i RoHS.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaAimotool Monitor Jakości Powietrza SDL607
  Cena479 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  Pojemność baterii1500 mAh
  Dokładność+/– 0.1 ug/m³
  Link do sklepuSRTech.pl

  Więcej o modelu Aimotool Monitor Jakości Powietrza SDL607 – RECENZJA

  Xiaomi Mi PM

  Xiaomi Mi PM to urządzenie, które wykrywa poziom pyłu zawieszonego PM2,5. Jest wyposażone w czujnik laserowy i wyświetlacz OLED z zegarkiem. Umożliwia bezprzewodową komunikację Wi–Fi i sterowanie za pomocą aplikacji. Sensor można zsynchronizować z oczyszczaczem Xiaomi Air Purifier 2 albo Pro. Jego wymiary wynoszą 6,3 × 3,4 × 6,3 cm, a waga 200 gram.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaXiaomi Mi PM
  Cena499 zł
  Co mierzyPM2,5
  Pojemność baterii750 mAh
  Dokładnośćbrak danych
  Link do sklepuCeneo.pl

  Uwaga! Wycofany ze sprzedaży!

  EcoLife AirSensor

  Miernik jakości powietrza EcoLife AirSensor wyświetla stężenie pyłu zawieszonego PM2,5, a także pyłu PM10 oraz lotnych związków organicznych. Ponadto urządzenie ma wbudowane czujniki temperatury, wilgotności i ciśnienia, a co za tym idzie umożliwia kontrolowanie wszystkich istotnych parametrów powietrza. Z wynikami pomiarów można zapoznać się za pośrednictwem smartfona albo tabletu, dzięki łączności WiFi i dedykowanej aplikacji mobilnej. Biorąc pod uwagę szerokie możliwości, cenę EcoLife AirSensor możemy uznać za korzystną.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaEcoLife AirSensor
  Cena499 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  • LZO
  • temperaturę
  • wilgotność
  • ciśnienie
  Pojemność baterii b.d.
  Dokładność+/-15%
  Link do sklepuMWP.biz.pl

  Więcej o modelu EcoLife AirSensor – RECENZJA

  Kaiterra Laser Egg 2

  Kolejna propozycja firmy Kaiterra to urządzenie, które mierzy stężenie pyłu PM2,5, a także poziom wilgotności powietrza i jego temperaturę. Cząsteczki pyłu obliczane są przy użyciu techniki laserowej. Czujnik jest kompatybilny z systemem Apple Home Ki i umożliwia porozumiewanie poprzez Siri. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu marki Kaiterra interfejs dostępny jest w językach angielskim i chińskim, natomiast aplikacja także w języku polskim. Wymiary urządzenia wynoszą 10,6 x 8,8 cm, a waga 285 g.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaKaiterra Laser Egg 2
  Cena598 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • temperatura
  • wilgotność
  Pojemność baterii2300 mAh
  Dokładność±10%
  Link do sklepuCeneo.pl

  Więcej o modelu Kaiterra Laser Egg 2 – RECENZJA

  Kaiterra Laser Egg 2+

  Kolejna propozycja od firmy Kaiterra, udoskonalona wersja poprzedniego modelu Laser Egg 2. W tym modelu została dodana funkcja mierzenia Lotnych Związków Organicznych (LZO). Oprócz tego, sensor mierzy stężenie PM2,5, AQI wilgotność powietrza, temperaturę.

  Czujnikiem można sterować z poziomu aplikacji Kaiterra oraz Apple Home Kit. Wymiary urządzenia wynoszą 10,6 x 8,8 cm, a waga 285 g.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaKaiterra Laser Egg 2+
  Cena699 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • temperatura
  • wilgotność
  • LZO
  Pojemność baterii2300 mAh
  Dokładność±10%
  Link do sklepuCeneo.pl

  Więcej o modelu Kaiterra Laser Egg 2+ – RECENZJA

  Domowa Stacja Jakości Powietrza Air Visual Node

  Domowy czujnik jakości powietrza Air Visual Node kontroluje stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz CO₂, a także poziom wilgotności i temperaturę. Dokonuje pomiarów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wyniki podawane są w amerykańskiej skali AQI. Ponadto stacja prezentuje prognozę pogody i jakości powietrza na kolejne dni. Użytkownik ma dostęp do pomiarów i statystyk z całego świata. Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji. Interfejs dostępny jest wyłącznie w angielskiej wersji językowej.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaAir Visual Node Domowa Stacja Jakości Powietrza
  Cena1 149 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  • CO₂
  • temperaturę
  • wilgotność
  Pojemność baterii1 850 mAh
  Dokładnośćbrak danych
  Link do sklepuCeneo.pl

  Więcej o modelu Air Visual Node Domowa Stacja Jakości Powietrza – RECENZJA

  LIFAair LAM05

  stacja-monitorująca-lifaair-lam05Stacja pomiarowa LAM05 jest miernikiem jakości powietrza działającym niezależnie od oczyszczaczy powietrza LIFAair LA333 i LIFAair LA503. Mierzy stężenie PM2,5 czyli najgroźniejszego dla zdrowia składnika smogu, CO₂ i lotnych związków organicznych. Można nią sterować zdalnie, ponieważ poprzez wifi łączy się z aplikacją LIFAair.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwaLIFAair LAM05
  Cena1 299 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  • LZO
  Pojemność baterii5200 mAh
  Dokładnośćbrak danych
  Link do sklepuHomespot.pl

  Więcej o modelu LIFAair LAM05 – RECENZJA