Smog fotochemiczny. Skład, powstawanie, skutki

Smog fotochemiczny nad miastem