Smog typu londyńskiego. Skład, powstawanie, skutki

Kobieta w maseczce na tle zasmogowanego miasta