Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do groźniejszego przebiegu pandemii Covid-19

Zdjęcie laboratorium z czujnikami jakości powietrza i oczyszczaczami powietrza